4 en 5 mei in Westzaan

4 en 5 mei in Westzaan in Grote kerk 

Uit de Wessaner : Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. Op maandag 4 mei herdenken we in de Grote Kerk om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) de slachtoffers van de TweedeWereldoorlog en van conflicten en vredesmissies nadien. De dag erop, op 5 mei, vieren we de bevrijdingvan Nederland in 1945 en dat we sindsdien invrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijkzijn om de vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. In Westzaan organiseert de commissie 4-Meiherdenking van de Westzaanse Gemeenschap op die dag een Vrijheidsmaaltijd.Deelnemers kunnen verhalen uit de oorlog delen en met elkaar in gesprek gaan over hoe het is om in vrijheid te leven. De Vrijheidsmaaltijd begintom 13.00 uur in dorpshuis De Kwaker. Inloop vanaf 12.30 uur, waarbij er gelegenheid is een expositie te bekijken. Wie wil komen, kan zich alvast opgeven bij Rina Schenk: a.schenk4@upcmail.nl .

Jan Heijink, commissie 4-Meiherdenking

Bezoeken: 2