35 jaar Historische Vereniging

35 jaar Historische Vereniging

Abel van Loenen legt aan de OBW leden uit hoe de molen De Jonge Dirk (1908) werkt.

35 jaar Historische Vereniging Bij de geslaagde viering van 35 jaar Historische Vereniging Westzaan maakten de leden een heuse vaarttocht. Dennis Ofman, de boswachter van Staatsbosbeheer, leidde ons door het eeuwenoude slagenlandschap van het Westzijderveld. De eerste stop was molen De Jonge Dirk, het kleine broertje van Het Prinsenhof. De nieuwe molenaar Abel van Loenen (22) verhaalde de geschiedenis van het oorspronkelijk Zaandamse molentje op het Blauwe Pad (1908-1958). Het was toen nog een specerijmolentje en heette Het Indisch Welvaren. Abel gaf ons aan het eind van zijn levendig betoog over de molen een afgekloven vogelpoot met blauwe plastic ring. Kunnen jullie uitzoeken van welke vogel de ring afkomstig is? Op de ring stond GB 16 X 59809, duidelijk een Engelse vogel. Na wat speurwerk op internet kwamen wij er achter dat het een gewone postduif uit Shrirebrook in Nottinghamshire
in Engeland was. Een buizerd, valk of sperwer heeft waarschijnlijk de postduif te grazen genomen. De natuur is soms meedogenloos. Mocht u ooit een vogelring vinden meldt het aan dan aan Sovon, zie www.sovon.nl. Op deze manier
leren wij beter hoe het met onze vogels gaat.
Dirk Molenaar gaf een korte beschrijving van de rijkdom aan wilde planten, zoals rietorchis, lisdodde, watermunt, dotterbloem, echte koekoeksbloem, engelwortel, glad wilgenroosje en
moerasandoorn. Kortom een mooi stukje beemdlandschap, vlak en liggend in een waterlandschap.
Wilt u foto’s van het succesvolle 35-jarig jubileum van de Historische Vereniging Westzaan zien? Ga
naar:  Westzijderveld 

http://westzaan.nl/varen-in-het-westzijderveldmet-vereniging-behoud-westzijderveld-obw.

Bezoeken: 0