3 oktober bijeenkomst Dorpscontact 20:00 u. RehtHuys

 
Nieuwsbrief #6 2022   Bekijk de webversie
 
 
Aankomende maandag hebben wij weer een hele interessante agenda en mooie sprekers.

In deze Nieuwsbrief kunt u alvast een klein stukje volgen wat zij doen en wat ze ons komen vertellen en zelfs laten zien.
De agenda is onderaan de nieuwsbrief bijgesloten zoals ook de notulen van de vorige vergadering.

Wij hopen op een grote opkomst!

We zien u graag a.s. maandag 3 oktober in ’t Reght Huys aanvang 20.00 uur Inloop vanaf 19.30 uur

Wij wensen u veel leesplezier.

 
“In Memoriam” Lichtjesavond
Op 28 oktober 2022 organiseert De Historische Vereniging Westzaan voor de 5-de keer een “In Memoriam” lichtjesavond op de Algemene begraafplaats aan de Dolphijnstraat te Westzaan.

Een bijzondere avond waar de aanwezigen de gelegenheid hebben hun geliefde overledenen te gedenken. Dit gedenkmoment wordt door vele kerken ingevuld. Buitenstaanders ervaren dit gedachtenismoment als een gemis.

Door meerderen is de wens geuit hier ook invulling aan te geven. De Historische Vereniging Westzaan biedt deze mogelijkheid. In een met honderden lichtjes sfeervol verlichte omgeving is er dit jaar de medewerking van zanger Benjamin van der Logt en verder zijn wij nog op zoek naar een koor daarvoor hebben wij Margriet Eshuijs benaderd.

Dit jaar staat er voor het eerst een “Wensboom” iedereen mag op de kaartjes kenbaar maken wat u voor de algemene Begraafplaats aan de Dolpfijnstraat te Westzaan aan wensen heeft en dit ophangen aan de boom. Wij gaan de wensen verzamelen en aanbieden aan wethouder Wessel Breunesse.

Belangstellenden zijn van harte welkom.

Vanaf 18:45 uur verzamelen we ons bij Gallery of Dreams aan de J.J. Allanstraat (tegenover de ingang van de begraafplaats).

Om 19.00 uur start “De Stille Tocht” en wandelen we langs het pad met vele fakkels waarna, aangekomen bij de begraafplaats zal Ingrid direct aansluitend een openingswoord doen en dan houden wij 2 minuten stilte!
Daarna kunt u luisteren naar gedichten voorgedragen door Ingrid Jahn- van Binsbergen afwisselend zal Benjamin van der Logt een mooi toepasselijk lied zingen.

Mensen die slecht ter been zijn kunnen op de parkeerplaats bij de begraafplaats parkeren voor 18.45 uur!

Er is voldoende gelegenheid onder het dak van de tenten en in de aula om nog wat na te praten wij bieden warme Chocolademelk met slagroom of een glaasje Gluhwein aan en voor de kinderen is er ook een beker limonade. Wij verzoeken iedereen rekening met elkaar te houden en elkaar te respecteren.

In de aula daar staan ook de tafels met de bijzondere “oude boeken over de geschiedenis van de Begraafplaats” onder het toeziend oog van Rob de Witte mag u deze inzien. Ook kunt u de boekjes van de Historische wandelingen bij ons kopen € 5,00 voor niet leden en € 3,95 voor leden verder liggen er inschrijfformulieren waar u zich kunt aanmelden als lid van onze vereniging voor slechts € 10,00 per jaar.

Historische Vereniging Westzaan

 
Uitnodiging uitreiking Rabo ClubSupport
 
Tijdens een spetterende uitreiking op zaterdag 8 oktober bij de Zuidervermaning in Westzaan worden alle deelnemende clubs in het zonnetje gezet en maken we de uitslag bekend. 
Zien we jouw club bij de uitreiking?
 • Locatie: De Zuidervermaning, Zuideinde 233, 1551 EG Westzaan
 • Wanneer: Zaterdag 8 oktober van 10.00 – 11.30 uur. De uitreiking start om 10.00 uur. Inloop vanaf 9.45 uur.

Aanmelden uitreiking cheques
Jouw club is van harte welkom om met maximaal 2 personen aanwezig te zijn bij deze uitreiking. We rekenen op je komst, aanmelden is niet nodig! Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan vernemen wij dit graag vooraf. Dit kun je doen door een mail te sturen naar communicatie.mra@rabobank.nl

Graag tot 8 oktober!

Met vriendelijke groet, 

Ariënne Kooter
directeur coöperatieve Rabobank

 
Update schoolgebouw Roerdompstraat
 
Vanwege de leegstand en ter bescherming van het gebouw zijn er door de gemeente anti-kraak bewoners gehuisvest. Op zich goed, want dit voorkomt mogelijke vandalisme, de komst van krakers en/of overlast voor de buurt, maar het was wel goed geweest wanneer de gemeente betrokkenen geïnformeerd had. Wij wisten hier dus niets vanaf.
 
Voor wat betreft de verdere voortgang verwacht ik dat we in oktober bij elkaar kunnen komen. Zodra wij (Agora en school) een architect hebben geselecteerd volgt een nadere uitwerking / schets van de gewenste ontwikkeling. Vervolgens zullen wij de uitkomsten aan de klankbordgroep voorleggen. De architectenkeuze is nu de eerste stap. Wij hebben inmiddels vanuit een longlist een drietal architecten geselecteerd en die spreken wij binnenkort. Ik ga er vanuit dat wij in oktober de resultaten aan jullie kunnen voorleggen.
 
Eventuele vragen en/of opmerkingen verneem ik uiteraard graag.
 
Met vriendelijke groet,
Erik Boogaard
 
Voorlopige oplossing project Guisweg in Zaandijk bekend
 
Het voorlopig voorkeursalternatief voor het project Guisweg is de variant met de zogenoemde zuidelijke ligging van de nieuwe verbindingsweg.
Dit heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad besloten.
Dit voorkeursalternatief zorgt voor betere verkeersveiligheid en bereikbaarheid, een hogere kwaliteit van de leefomgeving, aantrekkelijkere openbare ruimte en een meer toekomstvaste ruimtelijke structuur. 
Daarnaast draagt het ontwerp bij aan het beter functioneren van de A8 en sluit het aan op de langetermijnvisie van de gemeente Zaanstad voor het gebied. Op 6 oktober volgt de zienswijze in de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad. De omgeving kan nu al – tot 1 november – op het voorlopig voorkeursalternatief reageren.
Het projectteam Guisweg informeert jullie graag hoe het voorkeursalternatief zuidelijke liggen eruit ziet en wat de impact is van het project voor de omgeving. Natuurlijk komt ook het vervolgproces aan bod.
Bekijk op onze projectenpagina Home – Aanpak Guisweg (zaanstad.nl) de video voor meer uitleg over de voorlopige oplossing. Groet,
Anne-Marie

Vervoerregio Amsterdam

 
Peukentegels
 

Eindelijk zijn de peukentegels geplaatst bij de twee bankjes voor de Grote Kerk en bij het bankje voor ’t  Reght Huys. Met dank aan gemeente Zaanstad.

Het is onvoorstelbaar hoeveel peuken ik de afgelopen tijd heb opgeveegd om de Kerkbuurt netjes te houden. Het vervelende is dat peuken ook in de tuintjes die wij in groenadoptie hebben worden gegooid. Zoals bekend zijn sigarettenpeuken niet afbreekbaar en slecht als deze in de grond terechtkomen.

Wij zijn enorm blij en we zien dat er al goed gebruik van gemaakt wordt!

 
Loswal van voormalig Molenaar aan de Nauernasche vaart
Gemeente Zaanstad
Afdeling Havens & Vaarwegen
Westkade 2, 1506 BA Zaandam
Postbus 2000, 1500 GA Zaandam
De loswal van voormalig Molenaar aan de Nauernasche vaart tegenover de Nauernasche vaartdijk 37 Westzaan wordt door het Hoogheemraadschap opgeknapt. Deze kade was in slechte staat en gevaarlijk voor vaartuigen die daar lagen afgemeerd door uitstekende scherpe delen.

Vanuit de buurt hebben de afdeling Havens & Vaarwegen en het Waterschap HHNK klachten ontvangen over het langdurig werken aan vaartuigen, tevens is de vraag vanuit de recreatiebranche om meer en betere ligplaatsen langs deze vaart wat aansluit bij de ambitie van de afd. Toerisme en H&V om de Nauernasche Vaart aantrekkelijk te maken voor recreatievaart en de brugbediening op Achterzaan te ontlasten. Tevens wordt de veiligheid verhoogd op de Achterzaan door beroepsvaart en recreatievaart hierdoor meer te scheiden.

De voormalige loswal zal vanaf 11 oktober tot 7 november worden opgeknapt waarna dit een z.g. pleisterplaats wordt. Dat betekend dat vaartuigen er nog maar 3 x 24 uur mogen liggen en langliggers daar niet meer mogen afmeren. De huidige vaartuigen die daar liggen, lagen al jaren zonder toestemming en is er recentelijk door H&V nog gehandhaafd op afgemeerde boten.

Vanaf 7 oktober 2022 dienen deze vaartuigen verwijderd te zijn en zijn daarvoor aangeplakt.

Met borden op de wal wordt dit aangegeven en via diverse Bekendmakingen zijn deze werkzaamheden en het verwijderen aangegeven.

 
Jeugdboa Zaanstad
‘Een jeugdboa is meer dan een reguliere handhaver met een taakaccent jeugd. De jeugdboa is inzetbaar als reguliere handhaver maar ook als de specialist in het monitoren van jeugdgroepen. Een jeugdboa heeft niet alleen het doel contact maken met een jeugdgroep maar gebruikt dit als instrument om de jeugdgroep in kaart te brengen. Ook bij een zeer lastige jeugdgroep weet de jeugdboa wat nodig is om het contact te onderhouden en zo nodig te herstellen. In diverse gemeenten wordt de jeugdboa ingezet om de jeugdgroepen op hangplekken, ontmoetingspunten en/of overlastplaatsen te monitoren. Daarnaast is de jeugdboa een belangrijk onderdeel binnen de lokale aanpak jeugdgroepen. Hij ondersteunt de ketenpartners bij de monitoring van overlast en jeugdgroepen.’Wijze/mogelijkheden van melden:
Zaanstad.nl – Melding maken – Melding maken

Of

Telefonisch contact
Heeft u moeite met het maken van een melding of gaat het om een noodsituatie? Bel dan met 14 075. Na 17.00 uur of in het weekend belt u:

 • bij zéér urgente noodsituaties (bijvoorbeeld gevaar voor letsel, gat in de weg, verstopte riolering) 075 – 670 1701.

Ook kan er worden gebeld naar 0900 8844 (politie).

 
Open avond in het Justitieel Complex Zaanstad
 

Op maandag 31 oktober mogen wij met een gropep van 50 belangstellenden langskomen voor een rondleiding waar wel strikte regels behoren te worden opgevolgd.

Vind u het leuk om een rondleiding door de DJI Zaanstad te krijgen dan kunt u zich op tijd aanmelden! Er zijn nog een paar plekjes vrij en vol=vol

Voor de bezoekers: aanmelden om 18.45 uur bij de voorportier van JC Zaanstad.
Bijzonderheden: geldig legitimatiebewijs, geen elektronica (mobiele telefoons, camera’s, e.d.) mee naar binnen. Alle bezoekers moeten ‘piepvrij’ door de detectie. Er zijn kluisjes beschikbaar voor het opbergen van elektronica, maar liever niet meenemen.

Foto: archief JCZ
 
Werkochtenden Westzijderveld
 

Het OBW gaat weer beginnen met de werkochtenden in het Westzijderveld. Hieronder leest u het bericht van Mevr. Marja Veken – Bestuur OBW.

We hopen, dat jullie allen genoten hebben van de mooie zomer. Jullie staan ongetwijfeld te trappelen om de handen weer uit de mouwen te steken en dat kan volgende week zondag 18 september. We hopen weer op een goed en gezellig seizoen!!

De andere data van de werkochtenden van dit seizoen zijn:
 
zaterdag 15 oktober 2022
zondag 20 november 2022
zaterdag 17 december 2022
zondag 22 januari 2023
zaterdag 18 februari 2023
zondag 12 maart 2023
zaterdag 8 april 2023 Skoon Skip (zwerfafval ruimen).
 
LET OP:
S.v.p. opgeven bij ondergetekende, e-mail: w.veken@upcmail.nlzodat we weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.
 
De werkochtenden worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de Vogelwerkgroep en de werkzaamheden zullen worden verricht, zoals altijd, onder leiding van Staatsbosbeheer.
 
De pauze met koffie/thee met appelgebak gaan we houden in één van de molens, welke, dat hangt een beetje van het weer af. Misschien kunnen we deze keer weer eens in De Jonge Dirk terecht. We wachten het even af.
 
Graag nog even een herinnering:  
neem zelf een koffie- of theemok, schotel en vorkje/lepeltje mee. Mocht je die vergeten zijn, dan heb ik nog wel wat plastic bordjes en vorkjes bij me.
 
Verzamelen tussen 9.15 en 9.30 uur bij molen De Schoolmeester en om ongeveer 13.30 uur zijn we weer terug. Warme kleding is misschien nog niet echt nodig, maar laarzen zijn aan te bevelen en evt. regenkleding.
 
Met vriendelijke groet.
Namens het bestuur van OBW,
Marja Veken.
 
Cheque renovatie ‘t Regt Huys – Historische vereniging Westzaan
 

Wij van de Historische vereniging Westzaan zijn van mening dat ’t Reght Huys ten allen tijde in goede staat onderhouden moet blijven. Zo’n mooi Rijksmonument behoort gekoesterd te worden ook vanuit de gemeenschap in Westzaan.

Voor het onderhoud van dit gebouw is veel geld nodig! Het bestuur van Historische vereniging Westzaan wil hier dan ook graag een bijdrage aan leveren om deze parel van Westzaan mede te ondersteunen.

Daarom stellen wij een bedrag van
€ 1.000,00 ter beschikking voor de
renovatie van het dak.
 

 
Wat is er te doen in oktober?
 • 3 oktober – Dorpscontact vergadering
 • 8 oktober – Prijsuitreiking Rabo Clubsupport Zuidervermaning
 • 10 oktober – Grote Zaanse Geschiedenisquiz in het Zaantheater
 • 12 oktober – Lezing “de Torenval te Westzaan” Grote Kerk
 • 28 oktober – “In Memoriam” lichtjesavond algemene begraafplaats aan de Dolpfijnstraat
 • 31 oktober – bezoek JCZ voor de 50 westzaners die zich opgegeven hebben
 
Iris Vogt – Klimaatburgemeester Zaanstad
Het ministerie zoekt ook dit jaar voor gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. De
Klimaatburgemeesters zijn mensen die zich willen inzetten om de gemeente te verduurzamen.
Dat kan een groot initiatief zijn, maar ook iets kleins. Iemand die bijvoorbeeld op een originele
manier met de buurt veel energie bespaart of klimaatbewuster consumeert. Gemeente
Zaanstad sprak met de huidige Klimaatburgemeester van Zaanstad, Iris Vogt.Het afgelopen jaar was Iris vooral bezig met allerlei mensen leren kennen. ‘Ik begon met contact opnemen met verschillende partijen, of zij met mij. Ook volgde ik de workshopreeks Klimaatgesprekken in Zaanstad. Hiermee krijg je inzicht in je eigen voetafdruk. Hoe alles wat je doet (zoals koken, reizen en werken), indirect of direct invloed heeft op het klimaat. De workshops geven je handvatten voor als je wilt verduurzamen. Ook als je niet goed weet waar je kunt beginnen of hoe je verder moet. Als Klimaatburgemeester zie ik het als mijn taak om dat te gaan ontdekken en Zaankanters uit te nodigen dit samen met mij te doen. Zo hoeven we niet allemaal zelf het wiel uit te vinden.’
 

Maandag  3 oktober wil ik graag wat meer toelichten over vorig jaar en wat meer over mezelf, waaronder het verhaal over de Ecokathedraal van mijn grootvader Louis Le Roy.  Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal daar te zien! 
 
 
Notulen vergadering september 2022
De notulen kunt u HIER openen en lezen
Agenda vergadering 3 oktober 2022
De agenda kunt u HIER openen en lezen
Data vergaderingen 2022:
De vergadering van Vereniging Dorpscontact Westzaan is op 3 oktober. Inloop 19.30 uur Aanvang 20.00 uur
 ———————-
De daaropvolgende vergaderingen zijn op:

 • 7 november
 • 12 december

Alle vergaderingen worden gehouden in:
‘t Reght Huys
de Weeskamer
Kerkbuurt 35 – Westzaan

De vergadering van 12 december zal plaatstvinden in het Justitieel Complex Zaanstad. 
Hiervoor dient u zich apart aan te melden in verband met de beveiliging!

 
Vlag
 

Heb je nog GEEN Westzaan vlag?

Neem contact op met Marianne van Dorpshuis “De Kwaker” als u deze wilt aanschaffen.

In diverse maten te verkrijgen:
* 225×130: € 45,-  
* 150×200: € 25,-  
* 70×100: € 20,-
* 30×45: € 10,-

Bij voorkeur contant betalen, QR-code via je internetbankieren kan ook.

 
Ondersteuning
Wilt u als bedrijf het Dorpscontact ondersteunen klikt u HIER om de brief te lezen.

U kunt altijd een persoonlijke bijdrage doen ter ondersteuning. Indien gewenst kunt u contact opnemen met de secretaris. Zie onderaan de nieuwsbrief de gegevens.

 
Statuten vereniging Dorpscontact Westzaan
Deze e-mail is verstuurd aan f_eerenberg@live.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl toe aan uw adresboek.
Laposta e-mailmarketing
 

Weergaven: 94