Dorpscontact 12 juni 2017

De toekomst van Westzaan

Een drietal sprekers, ieder met hun eigen expertise, deed verslag van de toekomstplannen van Westzaan.

Sanne Baerents, vakspecialist Afval en verantwoordelijk voor onder meer de containers in Westzaan, presenteerde de mogelijke oplossing voor de bovengrondse containers bij Lambert Melisz. Het voorlopige voorstel is de containers te verplaatsen tot naast De Kroosduiker. Dit voorstel is in samenspraak met het schoolbestuur en omwonenden tot stand gekomen. Een tekening over de toekomstige situatie is op te vragen bij de secretaris van Dorpscontact. De aanwezigen op de vergadering reageerden positief op het gepresenteerde plan. De volgende stap is dat Baerents de procedure voor een aanwijsbesluit opstart en indien hier geen bezwaren op komen, kunnen de containers daadwerkelijk worden verplaatst.

Veranderingen

De heer Will Evers van Hart voor Stad gaf de aanwezigen een blik in de toekomst van Westzaan en omgeving. Deze enthousiaste visionair vertelde hoe Hart voor Stad voorstellen indient bij de gemeente waarbij het belang van inwoners, omwonenden, verkeer, gezondheid, etc. niet uit het oog wordt verloren. Zo presenteerde Evers o.a. Project Hoogfrequent Spoor dat gaat over de noodzakelijke verandering om het treinverkeer voor de toekomst zeker te stellen. Ook over de aansluiting A8-A9 liet Evers zien aan welke oplossingen wordt gewerkt. Evers deed vervolgens een oproep om lid te worden van Hart voor Stad, voor 10 euro per jaar.

Afvalbeheersing

Als laatste spreker nam Ina Schenk het woord en vertelde over de plannen die er binnen de gemeente zijn over het wijzigen van de afvalverwerking. Het idee is om de grijze bak, nu bestemd voor restafval, in te zetten voor het ophalen van plastic en blik. Deze wordt dan 1 keer in de 14 dagen geleegd. Het restafval moet in dit geval door de bewoners zelf worden weggebracht naar ondergrondse afvalcontainers. In een lintdorp als Westzaan is het voor de gemeente een uitdaging om e.a. te realiseren en besluiten zijn hierover nog niet genomen. Het kan nog enige tijd duren voordat hierover meer bekend is, maar dat er iets gaat en moet veranderen is zeker. Wilt u meer weten over wat deze avond gezegd is, dan kunt u dit terug lezen in de notulen.

Carla van den Puttelaar

Weergaven: 3