Misschien heeft u het al in de krant gelezen of zelf op het terrein gezien: er gebeurt iets. We maken plannen

om Westzanerwerf te herontwikkelen: van industriële houthandel naar buurtgemeenschap van ongeveer 200 woningen. U leest er meer over in deze eerste nieuwsbrief.

april 2022

nieuwsbrief voor omwonenden, Westzanerwerf Westzaa

Parteon is eigenaar van het bedrijfspand aan het Zuideinde 50 en het terrein erachter. Het terrein is de ontwikkellocatie en bestaat uit zandhopen met puin en drassige stukken. Dit gebied is de afgelopen jaren gebruikt als speelplek. Maar helaas ook als dumpplek voor afval.

Wat gebeurt er nu op de locatie?

In opdracht van Parteon is begin maart gestart met achterstallig terreinonderhoud: het afval wordt verwijderd en het terrein gemaaid. Als dit afgerond is, wordt langs de randen van

het gebied anti-worteldoek aangebracht van zo’n 50 cm hoog. Het doel hiervan is te voorkomen dat fauna, zoals padden, het plangebied intrekken en zich nestelen.

De volgende zichtbare stap Zoals het nu lijkt, wordt de locatie na de zomer met een pakket zand opgehoogd; een leeflaag. Wij informeren u later over hoe en wanneer dit gaat gebeuren. De locatie moet naar verwachting één jaar inklinken om geschikt te zijn voor woningbouw. In de periode dat de grond inklinkt, kunnen de

plannen door Parteon verder worden uitgewerkt.

Bestemmingsplan

In het huidige bestemmingsplan wordt uitgegaan van de realisatie van 200 grondgebonden woningen: een mix van rijwoningen, vrijstaande woningen, 2-onder-1 kappers en een aantal vrije kavels. Van dit programma is 30% bestemd voor de sociale huur.

Planvorming

Op dit moment onderzoeken we of we ook woningen in de middenhuur kunnen toevoegen aan het programma.

Verder hebben wij de nadrukkelijke wens om conceptueel, modulair en circulair te bouwen. Het bouwen in hout is hierbij één van de ambities. Aan het plan wordt nu ‘getekend & gerekend’.

Samen met het gemeentelijk team werken we nu aan onderzoeken en onderbouwingen voor de planologische procedures.

Parteon en de gemeente Zaanstad hebben dit gebied aangewezen als een prioriteitsproject.

Beide partijen hebben er alle vertrouwen in dat Westzanerwerf binnenkort kan starten met de transformatie van industrieel gebied naar een

prachtige woonbuurt in het groen. Een ambitie waarmee invulling wordt gegeven aan de grote behoefte aan (betaalbare) woningen in Zaanstad.

Frequentie nieuwsbrief

Wij informeren u graag via een nieuwsbrief. Op het moment dat er meer duidelijkheid is, leest u dit in de volgende nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Meer informatie vindt u op onze website: www.parteon.nl.

Weergaven: 53