Sinterklaasintocht Uit de Wessaner

Sinterklaasintocht Uit de Wessaner

Sinterklaas komt natuurlijk ook naar Westzaan en wel op zaterdag 13 november. Op dit moment is het nog niet duidelijk of het samenkomen van groepen mensen op één plek (Julianaplein en Reghthuys) zonder controle van de coronapas of het testdocument plaats kan vinden. De commissie Sint in Westzaan heeft daarom twee opties bedacht, zodat Sinter- klaas in elk geval zijn intocht kan houden!

Categorie Groen

In de categorie Groen (heel veld t/m 12) stonden Lennart van ’t Veer en Sebastien de Vries tegenover elkaar. Trainingsmaatjes, maar in de wedstrijd even geen lachen, gieren en brullen maar volop concen- tratie. Lennart trok de partij professioneel naar zich toe en mag zich een jaar lang clubkampioen van deze categorie noemen. Sebastien is vast besloten om nog harder te gaan trainen om volgend jaar

Intocht optie 1

Sinterklaas komt met al zijn pieten om 17.00 uur aan op het Julianaplein en wordt daar met muziek verwelkomd door Marcel Kramer op het podium. Voor de kinderen worden er dicht bij het podium houten banken neergezet, zodat zij Sinterklaas goed kunnen zien. Uiteraard houdt de commissie hierbij toezicht. Nadat alle kinderen een hand van de Sint en pepernoten van de pieten hebben ge- had vertrekt de stoet om 17.30 uur via Overtoom, Zuideinde en JJ Allanstraat naar de Kerkbuurt. Daar gaan Sint en pieten te voet verder tot het po- dium bij het Reghthuys, waar Sinterklaas opnieuw welkom wordt geheten door Marcel Kramer. Ook hier krijgen alle kinderen een hand en een zakje strooigoed. Het bezoek van Sinterklaas wordt afgesloten met de bekende balkonscene en na- tuurlijk zingen we Sint welterusten toe met ‘Slaap Sintje slaap’.

Extra verkeersmaatregelen

Het dorp wordt van 16.00 tot 17.30 uur afgesloten vanaf Veldweg tot Overtoom hoek Zuideinde en van  Schipper  Kaas/Westzanerdijk/Overtoom. Van

17.30  tot 18.30 uur worden het Zuideinde en de   JJ Allanstraat voor al het verkeer afgesloten. Van

17.00 tot 20.00 uur wordt de Kerkbuurt Reght- huys/ kruispunt Kerkstraat voor al het verkeer afgesloten.

Intocht optie 2

Als we Sinterklaas niet officieel kunnen verwel- komen op het Julianaplein en bij het Reghthuys zou dat natuurlijk heel jammer zijn. Maar… dan komt Sinterklaas bij jou in de straat en hoe bijzon- der is dat! De stoet met praalwagens vertrekt dan om 17.00 uur van de Veldweg over de Overtoom naar het Zuideinde. Bij de Vogelbuurt verlaat Sin- terklaas even de stoet en gaat met de pieten de buurt in voor een ronde. Daarna vervolgt de stoet de route via Zuideinde, JJ Allanstraat, Kerkbuurt en slaat dan linksaf de Kerkstraat in. Sinterklaas  en de pieten verlaten weer de stoet en  maken een ronde door De Appelboomstraat en De Pe- renboomstraat, waarna de hele stoet de route vervolgt via de Torenstraat en Watermolenstraat naar de Nauernasche Vaartdijk.

Sinterklaas en pieten maken daar  een  ronde  door De Kersenboomstraat en De Palmboom- straat en sluiten op de Nauernasche Vaartdijk weer bij de stoet aan. Via Blankenburg, Provin- cialeweg en Kerkbuurt gaat de stoet dan linksaf  de Raadhuisstraat in. Vervolgens naar de Burg. Verstegenstraat, Het Prinsenhofstraat, De School- meesterstraat en via de Van Waertstraat terug naar de Kerkbuurt.

Extra verkeersmaatregelen

Het dorp wordt bij optie 2 van 16.30 tot 19.00 uur vanaf Veldweg tot Overtoom hoek Zuidein- de en van Schipper Kaas/Westzanerdijk/ Overtoom/Zuideinde en JJ Allanstraat/Kerk- buurt, Kerkstraat voor al het verkeer afgesloten. Tussen 19.00 en 20.00 uur is er verkeershinder in Watermolenstraat, De Kersenboomstraat, De Palmboomstraat, Nauernasche Vaartdijk en Kerk- buurt vanaf de stoplichten, Raadhuisstraat, Burg. Verstegenstraat, Het Prinsenhofstraat, De School- meesterstraat, Van Waertstraat en Raadhuisstraat. Mocht u bezoek krijgen of zelf op bezoek gaan, houd u hier dan rekening mee.

Alle bewoners van Westzaan kunnen Sinterklaas verwelkomen vanuit hun eigen tuin of op de stoep. De bewoners van de Middel en het Wei- ver worden uitgenodigd  om  Sinterklaas  vanaf  De Schoolmeesterstraat te komen verwelkomen. Extra ruimte is er ook voor de bewoners uit de andere straten waar Sint en pieten niet komen. Die kunnen de stoet verwelkomen op de open stukken van Zuideinde, JJ Allanstraat, Torenstraat en Watermolenstraat. De pieten zullen uiteraard strooigoed uitdelen, maar dit is verpakt en wordt de kinderen op een veilige manier aangeboden.

Het is niet toegestaan om met de stoet mee te lopen of te fietsen. Hier wordt door de afde- ling handhaving van de gemeente streng op toegezien.

Tuin of tuin versieren

Sinterklaas rijdt met pieten en een lange stoet met praalwagens, muziek en alternatieve ver- voersmiddelen vanaf de Veldweg in een optocht door het dorp. Sinterklaas komt door bijna iedere straat. Daarom het verzoek aan iedereen in West- zaan om zijn of haar huis extra te versieren en te verlichten zodat Westzaan één groot feestelijk sinterklaasdorp wordt. Op zaterdagmiddag 13 no- vember zal de jury rond 16.30 uur door Westzaan rijden om de vijf mooist versierde huizen en/of tuinen uit te kiezen. Voor de winnaars zijn prijzen beschikbaar. Doen jullie allemaal mee?

Kleurplaten

Ook dit jaar worden er op de scholen, kinder- opvang, peuterspeelzaal en BSO’s kleurplaten uitgedeeld. Die kun je in de sinterklaasbrievenbus- sen stoppen bij het Reghthuys en de DekaMarkt. Sinterklaas zal in elke leeftijdscategorie twee kleurplaten uitkiezen. De kleurplaten zijn ook te downloaden op de website en via de facebook- pagina.

 

Weergaven: 3