Bericht van de Westzaanse Gemeenschap

Bericht van de Westzaanse Gemeenschap

De afgelopen weken hebben we heer- lijk kunnen genieten van echt winterse omstandigheden, maar er waren ook dagen met fantastisch mooi weer. Het gaf iedereen de mogelijkheid om weer eens lekker naar buiten te gaan. Tijd om terug te gaan naar het oude vertrouwde. Maar zover is het jammer genoeg nog niet. Ook de activiteiten van de Westzaanse Gemeenschap staan helaas nog op een laag pitje. De verwachting is dat de algemene leden- vergadering in april of niet door zal gaan of alleen online. Koningsdag zal naar alle waarschijnlijkheid ook dit jaar niet door kunnen gaan. Ook de activi- teiten omtrent 4 en 5 mei zullen naar verwachting anders ingevuld worden. De maandelijkse bijeenkomsten van Dorpscontact en de informatievoor- zieningen van daaruit, staan al een tijdje stil, mede ook door het opstappen van het bestuur vorig jaar. Het dagelijks bestuur van de WG is nu in gesprek met het oude bestuur over een doorstart van Dorpscontact. Mogelijk in een iets andere vorm, maar dat zal voor de bekende activiteiten van Dorpscontact naar verwachting geen gevolgen hebben.

In De Wessaner van februari heeft u kunnen lezen van het initiatief aan- gaande de hanging-baskets aan de lantaarnpalen in de J.J. Allanstraat. Een mooi initiatief dat we zeker een warm hart toedragen. Het rekeningnummer NL04 RABO 0370 115 996 van de WGkunt u nog altijd gebruiken voor een donatie. Wij hopen dat het met een ieder goed gaat en dat we elkaar spoe- dig weer buiten kunnen ontmoeten.

Bestuur  Westzaanse Gemeenschap,

Marcel Haarhuis

Bezoeken: 6