Marie Verbraeken- Blommaart 100 jaar

Marie Verbraeken- Blommaart 100 jaar

In haar huiskamer

Zoals in de vorige Wessaner in februari al bekend is gemaakt bereikt de Westzaanse Marie Verbraeken-Blommaart de leeftijd van 100 jaar. Dat moet natuurlijk in  haar vertrouwde omgeving op de Het Prinsen- hofstraat gevierd worden. Het komt niet zo vaak voor dat iemand uit onze buurt, die nog volledig zelfstandig woont, deze gezegende leef- tijd in goede gezondheid bereikt. Een echte ‘eeuwling’ dus. 

Vorige week was ze nog aan het pot- tenbakken in haar schuurtje. Ze heeft nog wat keramiekwerkstukken af te maken en haar tuin moet nodig voor de lente klaargemaakt worden. Ze heeft echt groene vingers, verstand van tuinieren. Stapels boek en liggen om haar heen die ook nog uitgelezen moeten worden. Ze heeft het druk. Regelmatig  hangen  verslaggevers aan haar lippen om de verhalen  uit de Tweede Wereldoorlog te  horen  en vast te leggen. Soms wel erg ver- moeiend, dat laat ze wel eens blijken. Het was een fluitje van een cent om de buurtbewoners van de Het Prin-senhofstraat en de Schoolmees-terstraat warm te krijgen voor een financiële bijdrage voor een echtpassend cadeau. Het doel was een blijvende herinnering te geven. Dit is goed gelukt. Onze lokale graficus Jan Schoen, of beter gezegd Jan Scarpa (Italiaans voor Schoen), was direct bereid een passend werkstuk in zijn atelier te ontwerpen: op papier van molen De Schoolmeester een zelf- verzekerd portret van Rie, met aller-lei symbolen uit haar rijke leven. Op flink formaat en prachtig ingelijst. 

Het weer zat mee en  op 18 maart een draaiorgel  voor de deur. Hans Krieger, de locoburge- meester, zal acte de présence geven. En kinderen uit de buurt zullen op veilige afstand een lied ten gehore brengen. De buurbewoners zullen haar in de buitenlucht feliciteren. De plaatjes van deze feestdag zullen op diverse platforms gedeeld worden. Zie o.a. de site van de Westzaanse Gemeenschap: www.westzaan.nl

Tot op de dag van vandaag vertelt Marie Verbraeken-Blommaart haar oorlogsverhaal vol energie en bevlo- genheid. Op veel locaties, zoals het Reghthuys, de Zuidervermaning, de Grote Kerk en bij mij op school heb ik haar luid en duidelijk horen spreken. Toen de oorlog uitbrak was Marie 19 jaar en daarmee  was  ze  al  in  1940 al ouder dan de leerlingen die  ik in de  klas  op  het  Kennemer   College in Beverwijk heb. De leerlingen zijn altijd onder de indruk van de authen- tieke verhalen die ogenschijnlijk zo makkelijk uit haar mond vloeien.

Zoals eerder is vermeld is haar verhaal een bijzonder verhaal. Marie hielp verschillende mensen aan onder- duikadressen en verrichtte als koerier tussen Goes en Hulst belangrijk werk door bonkaarten en boodschappen te vervoeren. Wanneer Marie tijdens een nachtelijke fietstocht wordt gevolgd, blijkt er

100 jaart Rie

verraad te zijn gepleegd. Uiteindelijk belandt ze in Kamp Vught.

Ze schreef het boek ‘Boerenknollen en geklutste eieren’ over deze tijd. Dit boek is helaas uitverkocht. Ook heeftze zich altijd ingezet om deze periode levend te houden voor de mensen die het niet meegemaakt hebben  én als verwerking voor haarzelf en andere slachtoffers. Samen met fami- lieleden en haar dochter is ze bezig een tweede boek te schrijven. Marie en haar haar overleden echtgenoot Daan hebben vijf kinderen grootge- bracht. Samen hebben ze jarenlang op de Gedempte Gracht in Zaandam een wolwinkel bestierd.

Ondertitel Portret van Marie Verbraeken-Blommaart door Jan Schoen. Op de sokkel staan haar lijfspreuken. Ze betekenen: ‘Ik worstel en kom boven’, ‘Leven en laten leven’ en ‘Ieder het zijne te geven is hier het werken en het streven’. De onderste tekst staat ook boven de ingang van het Reghthuys. De hoofdletters vormen in Romeinse cijfers het jaartal 1782, het jaar waarin de bouw klaar zou zijn.

Fred Eerenberg

zie fotoalbum 

Weergaven: 26