In de Kwaker programma o.a.

Op de zaterdagen 26 oktober, 2 november, en 9 november speelt toneelvereniging Herleving. Zie elders in dit blad.
Bridgedrive
Zondag 10 november aanvang 13.30 uur bridgedrive, aanmelden via de mail: peteren-will@gmail.com of op zondag uiterlijk tot 12 uur telefonisch: 075-6310 352. Kosten € 8,- per paar. Er zijn leuke prijzen te winnen.
Kezen
Zondag 17 november keezmiddag, aanvang 13.00 uur, aanmelden via de mail info@dorps-huis-westzaan.nl of telefonisch 075-6310 352. Entree € 5,- Hiervoor krijgt u gratis koffie of thee en er zijn leuke prijzen te winnen.
Historisch Vereniging

Donderdag 21 november, aanvang 20.00 uur algemene ledenvergadering van de Histori-sche Vereniging Westzaan, ook toegankelijk voor niet-leden!. Er wordt teruggekeken op het achterliggende jaar. In een korte presentatie hoort u de stand van zaken.
Na de pauze volgt er een lezing en presenta-tie door de heer Renee Ros van de Stelling van Amsterdam. Hij heeft een boeiend verhaal over dit verdedigingswerk, waarin ook Westzaan een rol speelt. Om 9 uur begint de lezing, ook niet-leden zijn van harte welkom.

Voorstelling
Na het succes van Kerstfeest in de Jordaan is daar nu de spiksplinternieuwe voorstelling: Een hemelse Kerst in de Jordaan. Maar dan in De Kwaker in Westzaan!
Natuurlijk weer met Johnny Jordaan (Rob van de Meeberg), Tante Leen (Marjolijn Touw) en Willy Alberti (Harry Slinger), die vanuit de hemel terugkijken op de gezellige kerstdagen in de Jordaan.
Het bekende trio zingt alle klassiekers die hen zo groot maakten. Een heerlijk feest der herken-ning, met een lach en een traan, onversneden Jordanese humor, prachtige kerstliederen, een goddelijk engelenkoor en de rasmuzikanten Bert Stoots (piano) en René Tok (accordeon). Speeldata: donderdag 12 december t/m zondag 15 december. Kaarten zijn te bestellen via de site: www.nederlied.nl/kerst-in-de-jordaan Vrienden van De Kwaker krijgen € 5,- korting per kaart. De kaarten zijn rechtstreeks te reserveren bij De Kwaker, info@dorpshuis-westzaan.nl of telefonisch op 075-6310 352.17.00 uur

Bezoeken: 2