Stichting Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt

Adres
Kerkbuurt 15
1551 RC westzaan

expositie

Ter gelegenheid van de zogenaamde Open Monumentendagen op 10 en 11 september vond een foto-expositie plaats van het duo Jan Vrouwe en Dirk Jongejans met foto’s van de voormalige Blauwselfabriek van de firma Avis hier in Westzaan genomen vlak voor dat de sloophamer zijn werk deed.
De opening van deze bijzonder mooie en unieke expositie vond plaats op 10 september en werd verricht in het bijzijn van zo’n 70 genodigden door onze voormalige wijkwethouder Corrie Noom die zich, zo bleek uit haar openingswoord, terdege en grondig op dit onderwerp had voorbereid.
Tegen het einde van de middag konden we terugkijken op een mooie en gezellige dag met veel bezoek en waarbij beide exposanten met hun gepresenteerde werk veel succes oogsten.
Mede dankzij het mooie weer verliep de volgende dag niet anders. Uiteindelijk hebben zo’n naar schatting 220 personen deze expositie bezocht. Hieronder deze keer vanwege het onderwerp opvallend veel dorpsgenoten.

Verder vond op 22 juni nog een rondleiding langs de collectie plaats voor een klas kinderen van de Noorderschool.
Het plan voor het komend jaar ( 2017 ) is in het weekend van 9 en 10 september een expositie van schilderijen van de ons bekende schilder Willem Jansen onder de titel ” Willem Jansen in de kerk “.

Rest nog een woord van dank aan Fred Eerenberg voor het maken van een aantal foto’s tijdens de opening van de expositie en aan de koster van de kerk voor de prettige samenwerking.

M. Roos ( voorzitter ).

STICHTING WESTZAANSE BODEMVONDSTEN KOK-VOOGT 2017.

In verband met het geplande binnenschilderwerk aan de raampartijen in de noordgevel van de kerk en het daarbij benodigde steigerwerk, kregen we tegen de verwachting in begin januari het verzoek de zes ter plekke staande
vitrines tijdelijk te verwijderen. Op 18 januari zijn de vitrines leeg gehaald. Vervolgens op 19 januari met vier man sterk gedemonteerd en na het gereed komen van het schilderwerk e.d. op 14 februari weer in elkaar gezet. Hierna volgde het schoonmaken en weer opnieuw inrichten. Een hele klus, maar achteraf gezien bleek de extra schoonmaakbeurt in ieder geval geen overbodige luxe te zijn geweest. Een topdag was natuurlijk de dag van Westzaan op 9 september met een expositie van schilderijen van Willem Jansen afkomstig uit het depot van de gelijknamige Stichting. De dag werd verder tot één en al vrolijkheid opgevuld met muziek van het Dagorkest Zaanstreek-Waterland, het Westzaans dameskoor, orgelspel door Jan Lienos, Joost Rijken en Dub de Vries samen met zang van de sopraan Lucy van der Weg en de bariton Piet Baarsen. En als tussendoortje nog een optreden van Herleving met een leuk, aantrekkelijk en vlot gespeeld stukje
wagenspel buiten voor de kerk. Het aantal geturfde bezoekers bedroeg die dag 284 waarvan velen grote belangstelling toonden voor de door Gerrit Volkers vervaardigde maquette van het oorspronkelijke kerkgebouw.
De volgende dag, op zondag 10 september, waren we alleen ‘s middags geopend. Maar met slechts 19 bezoekers was het toen meer een gezellig samenzijn onder Westzaners dan dat men van een museumbezoek kon spreken.
Op initiatief van het Gemeentearchief Zaanstad en onze Historische Vereniging Westzaan werden de zeven Westzaanse musea in de gelegenheid gesteld in de hal van het gemeentehuis middels een expositie hun collectie
publiekelijk onder de aandacht te brengen. Ook onze Stichting heeft deze unieke kans niet voorbij laten gaan door een vitrine te vullen met een aantal mooie topstukken uit de verzameling. De opening van deze voor Westzaan zo uitzonderlijke expositie vond plaats op 18 december en werd verricht door wethouder

Mevr. Rita Visscher-Noordzij. In het Noordhollands Dagblad van 19 december werd ruime aandacht aan dit gebeuren geschonken waarbij het pronkstuk van de collectie, de schotel met de afbeelding van de
wederopstanding, pontificaal in beeld is gebracht. Rest een woord van dank aan het bestuur van de Grote Kerk met name aan Cees Lienos voor zijn nimmer aflatende betrokkenheid bij het werk van onze Stichting, aan de Willem Jansenstichting, het Gemeentearchief van Zaanstad, de Historische Vereniging Westzaan met name aan Ingrid Jahn en aan onze vaste hulpkrachten Karin Timmerman,

Gert Jan Molenaar, Cor Sluijs en Henk Wal.
M.Roos ( voorzitter )