Martin van’t Veer Erepenning

Martin van’t Veer heeft gisteravond in Het ReghtHuys Westzaan tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Westzaanse Gemeenschap en Dorpscontact een Erepenning van de Gemeente Zaanstad ontvangen.


Wethouder Rita Noordzij overhandigde erepenning vanwege zijn enorme inzet voor ons dorp Westzaan. Tal van functies heeft Dhr. van het Veer vervuld

Tientallen jaren voorzitter van het maandblad “De Wessaner.” Toneelvereniging Herleving, Sinterklaas, Stichting Bodemvondsten Klaas Kok-Voogt , Dorpshuis De Kwaker , Stg. Dorp bus etc..

Wij zijn trots

Op de foto Midden Rita Noordzij wethouder van Zaanstad. Rechts Martin van ‘ Veer ” Links zijn echtgenoot Wil van ‘t Veer en 2 trotse zoons achter geflankeerd.

PS. Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaan gemeenten worden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik foutief ‘ereburger’ worden genoemd.


De erepenning kan alleen worden toegekend aan een persoon of instelling die zich jegens de gemeente of haar ingezetenen gedurende lange tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis meer dan gewoon verdienstelijk heeft gedragen.

Voor de duidelijkheid

Het ereburgerschap geen erepenning wordt allen toegekend aan: gemeentebestuurders die door lange staat van dienst of anderszins belangwekkend hebben bijgedragen aan het beleid en van wie de bijdragen door persoonlijke inzet publieke erkenning of herkenning hebben gekregen; ingezetenen die lange tijd hebben bijgedragen aan de beeldvorming van de gemeente in nationaal en/of internationaal verband door activiteiten op meerdere uiteenlopende maatschappelijke terreinen; personen wier maatschappelijke activiteiten een duidelijke bijdrage hebben geleverd aan het aanzien of de naamsbekendheid van Zaanstad in nationaal en/of internationaal verband.

MC van het Veer
Rita Noordzij wethouder van Zaanstad.

Rita Noordzij wethouder van Zaanstad. Recht Marin van het Veer

Weergaven: 58