Dorpshuis de Kwaker

Adres
J.J. Allanstraat 127
1551 RC Westzaan

Dorpshuis De Kwaker is het kloppende hart van de gemeenschap van Westzaan.

Bent u benieuwd naar onze activiteiten, werp dan een blik op onze agenda.

Voor de laatste berichten, nieuwtjes en vooraankondigingen kunt u terecht op onze nieuwspagina.

En uiteraard hebben wij ook onze eigen Facebookpagina!

Zaaltje huren in Zaandam?

De Kwaker in Westzaan is dichtbij, heeft goede en gratis parkeergelegenheid.

Particulier of bedrijf, compleet verzorgd of alleen huren, alles kan vraag gerust eens naar de mogelijkheden.  We hebben zaaltjes te huur vanaf 10 personen tot 350 personen.
Een aantal zaaltjes zijn voorzien van beamers en HD-schermen, voor presentaties maar ook leuk om op een feestje een foto-reportage op af te spelen.

DORPSHUIS DE KWAKER 2018.

Wat is de overeenkomst tussen de pauken van het Dagorkest, de lichtjes van de Historische vereniging en de vele rekwisieten van toneelvereniging Herleving? Dat ze allemaal een plaats gevonden hebben in de nieuwe opslagruimte van het dorpshuis, die we de naam “De Kikker” hebben gegeven. De Kikker is het voormalige magazijn van Bram Hotting naast zijn woning.
Samen met de twee containers op het achter terrein is voorlopig voldoende opslagruimte voor het dorpshuis en onze huurders beschikbaar. De kikker is aangekocht met behulp van De vrienden van de Kwaker en enige steun van andere stichtingen van de Westzaanse Gemeenschap.
Met financiële hulp van het Oranjefonds (NL doet) en vrijwilligers is dit verslagjaar de bovenverdieping gerenoveerd. Met een nieuwe laminaatvloer, het schilderen van de muren en kozijnen, alsmede het vernieuwen van het meubilair is de verdieping weer als nieuw.

Na lange tijd is het gelukt het bestuur uit te breiden. Peter de Vries was werkzaam in de grafische industrie en is na zijn pensionering in oktober toegetreden tot het bestuur en zal een aantal nieuwe projecten opstarten.
Met behulp van een aantal vrijwilligers en de medewerking van de firma Van der Laan is in het najaar de afwerking het blad van de bar vervangen. In de gemarmerde glasplaten waren breuken en butsen ontstaan. Op advies van het vloerenbedrijf is gekozen voor een gietvloer als bovenblad. Een originele oplossing die uitstekend voldoet.
De scheidingwand in de grote zaal begint steeds meer gebreken te vertonen. Nagedacht wordt of vervanging haalbaar is of dat een grondige renovatie (door de klusploeg) mogelijk is.

Ondanks de aankoop van De Kikker en de nodige vervangingsinvesteringen kan van een gezond financieel resultaat over 2018 worden gesproken. Met een bescheiden bijdrage van de gemeente Zaanstad ter compensatie van niet kostendekkende sociale activiteiten kan ook in dit verslagjaar weer aan alle verplichtingen worden voldaan.

Een aantal leden van het bestuur heeft in het najaar een vergadering van Dorpswerk Noord-Holland bijgewoond. In diverse workshops werden de ontwikkelingen in het veld getoetst en mogelijkheden ter verbetering met elkaar besproken.
In een discussie over de positie van het dorpshuis in een veranderende wereld werden een viertal modellen doorgenomen:
– Het klassieke dorpshuis. ,
– Het dorpshuis plus. ,
– Het netwerkhuis. ,
– Het huis van het dorp. .
Op grond van de situatie in Zaanstad kiest het bestuur de meest haalbare optie of een combinatie van deze modellen en legt dit beleid vast in het ondernemersplan 2019-2023.
De oplettende Westzaner kan concluderen dat het dorpshuis plus de huidige situatie het meest benadert.

Henk de Gelder.

STICHTING “VRIENDEN VAN DE KWAKER”, TE WESTZAAN 2018.

Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van de op 06 oktober 1992, opgerichte Stichting “Vrienden van De Kwaker”

Het bestuur is als volgt samengesteld namens de W.G. M.C. van ‘t Veer, (voorzitter),
Als nieuwe bestuursleden zijn in 2016 op de Algemene Leden Vergadering van de Westzaanse Gemeenschap benoemd Hans Klerk en Mw. Gerda Steenbergen en Mw. Marianne Kaatee.
Het doel van de stichting is ten behoeve van het welzijn van de Westzaanse bevolking alsmede het verenigingsleven in ons dorp, financiële steun te verlenen, om behoud van de activiteiten in ons Dorpshuis “De Kwaker” te garanderen. Ook de stichting Vrienden maakt onderdeel uit van de Westzaanse Gemeenschap. Verantwoording vindt dan ook plaats via de Algemene Leden Vergadering van de WG.
Per 31-12-2018 is er een lichte stijging van het aantal donateurs als gevolg van de gevoerde acties.
Het aantal donateurs bedraagt per 31 december 2018, 297 particulieren en een klein aantal deelnemende Westzaanse bedrijven.

In de afgelopen jaren is de stichting Vrienden steeds betrokken geweest bij de projectmatige aanpak in De Kwaker. In 2018 is de stichting middels mede financiering betrokken bij de aankoop van de naast gelegen loods van voorheen Bram Hotting. Deze ruimte die inmiddels is gedoopt tot “DE KIKKER’ wordt gebruikt voor opslag en deels werkplaats.

Mochten u, uw buren of uw vrienden nog geen donateur van de Stichting zijn dan kunnen zij zich aanmelden bij het secretariaat, telefonisch op nr. 075-6310352 of via de mail info@dorpshuis-westzaan.nl

Voor de financiële verslaglegging verwijzen wij u naar de geconsolideerde gegevens van de Westzaanse Gemeenschap.
Bent u gebruiker van De Kwaker, ondersteun het behoud, met uw bijdrage, voor later.

Mw. Marianne Kaatee – secretaris.

Weergaven: 294