Najaarslezing

Jaarlijks wordt er een najaarslezing georganiseerd door de Historische Vereniging Westzaan. De meest uiteenlopende onderwerpen en sprekers komen aan bod.

Donderdag 16 november 2017 Najaarslezing én eerste Ledenvergadering!
Dit jaar organiseert het bestuur een lezing over de geschiedenis en de restauratie van De Grote Kerk op locatie in de Grote Kerk.
Compleet met maquette en uitleg over de torenval door spreker Gerrit Volkers.

Dit jaar zal het bestuur vooraf aan de lezing een eerste korte ledenvergadering houden.
Onze voorzitter en penningmeester vertellen u over de plannen voor de vereniging voor het komende jaar, wanneer de vereniging haar 35-jarig jubileum viert.
PROGRAMMA:
19:30
aanvang in de Grote Kerk, ontvangst met Koffie en thee.
20:00 welkom door voorzitter Ingrid Jahn, aansluitend korte ledenvergadering
20:20 Pauzedrankje (inclusief)
20:30 Presentatie door Gerrit Volkers over de Geschiedenis en Restauratie van de Grote Kerk en de Torenval
Na afloop hapje en drankje met de mogelijkheid om nog even na te praten.
Deze avond is voor LEDEN van de Historische Vereniging GRATIS toegankelijk.
Belangstellenden zijn welkom en betalen € 5,- entree.
Na afloop van de presentatie zijn drie nieuwe boekjes van de Historische Wandelingen door Westzaan te koop voor € 3,- per stuk.
Drankjes na afloop zijn voor eigen rekening tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar.
Graag zoveel mogelijk gepast betalen.

Hieronder treft u de verschillende jaargangen aan.
 
2016 Najaarslezing
Op donderdag 17 november werden er twee lezingen gegeven. In het voorprogramma heeft Karin Timmerman van ‘Commissie 4 mei herdenking’ aanvullende uitleg geven over waarom er geen oorlogsmonument is in Westzaan. 
Deze vraag is tijdens de najaarslezing van 2014 boven tafel gekomen. Ook zal heeft zij verteld over de ‘Commissie 4 mei herdenking’. 
Aansluitend heeft Bart Nieuwenhuijs van Restauratiebedrijf B.C. Nieuwenhuijs een interessante lezing gegeven met foto’s en filmmateriaal over de herbouw van de in 1896 gesloopte Molen ‘De Paauw’ in Nauerna. 

2014 Najaarslezing
Op donderdag 27 november om 20.00 uur wordt door Merel Kan, voorzitter Monumenten Spreken, in hotel de Prins een lezing verzorgd. De vraag waarom we geen oorlogsmonumet hebben in Westzaan staat centraal.

2013 Najaarslezing
Op donderdag 28 november werd door voormalig wethouder Hans Luiten de lezing verzorgd. Als directeur van de Geschiedenis Academie verzorgde hij deze avond een lezing over het ontstaan van de gemeente Zaanstad. In 1974 werd de gemeente Zaanstad gevormd. Waarom eigenlijk? Welke vroegere gemeenten wilden dat zo nodig. Klopt het verhaal eigenlijk wel dat Assendelft en Westzaan zo fel tegen de vorming van deze nieuwe gemeente waren? Waarom was de wijk Westerkoog nooit gebouwd als Zaanstad eerder was opgericht? Een spannend verhaal over Napoleon via grietenijen, tollen en een blanke sabel, tot een daadkrachtige Zaandamse burgemeester en weifelende Westzaners.

2011 Najaarslezing
Op 24 november wordt een najaarslezing gehouden in Hotel de Prins, aanvang 20:00 uur. Henk Roovers historicus/docent laat u zien wat de culturele ontwikkelingen door de tijd zijn geweest. Wat betekenen al die bijzondere versieringen in de mooie Zaanse houtbouw?

2010 Najaarslezing
Onze najaarslezing donderdag 16 december 2010 werd verzorgd door De Zaanse Kaper , deze groep stelt zich tot doel het wekken en onderhouden van de belangstelling voor het Zaans cultureel erfgoed op het gebied van kostuum, mode en streekdracht. De groep stimuleert bestudering, presentatie en behoud van kostuums en bijbehorende accessoires.

2009 Najaarslezing
Op donderdag 19 november heeft onze eigen boswachter Eric van Gerrevink een lezing gehouden over het ontstaan van de Westzaanse polder. Aan de hand van dia`s heeft hij ons uitgelegd hoe ons weidelandschap is ontstaan.

2008 Najaarslezing
De restauratie van de pelmolen Het Prinsenhof . De werkzaamheden hebben bijna twee jaar in beslag genomen, maar nu is de restauratie nagenoeg voltooid. De trots van Westzaan staat er weer prachtig bij. Het is wel een hele klus geweest voor de jonge Westzaanse aannemer, restaurateur en vrijwillig molenaar Bart Nieuwenhuijs en zijn mensen. Aan de hand van veel foto’s gaat Bart ons daarover alles vertellen. Dit deed hij op 27 november 2008.

2007 Najaarslezing
Op 29 november heeft naar aanleiding van de inventarisatie van de Westzaanse Stolpboerderijen, gedaan, door ons bestuurslid Arnold Sol, voor de Boerderijenstichting Noord-Holland heeft de heer Mart Groentjes een presentatie gehouden over de Noord-Hollandse stolp.

2006 Najaarslezing
23 november werden de leden van harte uitgenodigd om te komen luisteren, in de Kwaker, naar de rasechte Brabander Cees Prinsen, leraar, publicist van heemkundige artikelen en conservator van museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek. Hij hield een bijzonder enthousiast en geestig betoog over: De Meidenkist, herinneringen uit het voorbij leven. Het was geen lezing in de gebruikelijke vorm, maar een kleine tentoonstelling en een kist boordevol spullen uit de tijd van toen. Cees Prinsen doorspekte de uitleg over deze spullen met anekdotes en wetenswaardigheden. De meidenkist is een spiegel van het verleden en daarmee wordt een groep in de schijnwerpers gezet die het verdient. De knechten, meiden en dienstbodes, die gingen dienen bij boer, burger of pastorie. Ze werkten dag in dag uit voor een schamel loon, in weer en wind, voor dag en nacht.

2005  Najaarslezing
Op 27 oktober hield de Westzaner en publicist Ed Pielkenrood een betoog over zijn boek: Zaken in Zaandijk. De geschiedenis van een Zaanse ondernemersfamilie, de schrijver van het gelijknamige boek heeft een boeiende presentatie houden over een stuk Zaanse geschiedenis.

2004 Najaarslezing
In november hield Conny Braam een verhandeling over haar boek ‘De woede van Abraham’. Dit boek gaat over het graven van het Noordzeekanaal, wie wist voor het lezen van het boek hier eigenlijk dat het Noordzeekanaal in 1863 dwars door het grondgebied van Westzaan is gegraven? Deze vraag stelde de voorzitter aan de massaal opgekomen aanwezigen in de Prins.

2003 Najaarslezing
De stads archeoloog van Zaanstad Piet Kleij heeft ons verteld over de scheepswerven uit vroeger eeuwen, die enkele jaren geleden tevoorschijn kwamen bij opgravingen aan de Hogendijk in Zaandam. We wisten wel uit archiefstukken dat er in vorige eeuwen aan de Voorzaan veel schepen zijn gebouwd, maar het stoffelijk bewijs werd pas gevonden toen er aan de Hogendijk grootschalige nieuwbouw werd gepleegd. Voordat de bouwwerkzaamheden begonnen, werd er eerst archeologisch onderzoek verricht. En Piet Kleij was daar nauw bij betrokken. Dit deed hij op 6 november 2003 in de Prins.

2002 Najaarslezing
Op 14 november is de heer Vladimir Dobber, ons komen vertellen over het bezoek van het VOC schip ‘De Duyfken’ aan de Zaanse Schans.

2001 Najaarslezing
De heer Gerrevink hield lezing over het beheer van de eigendommen van Staatsbosbeheer.

2000  Najaarslezing
De heer Lagerwey, stadsarcheolooog van Amsterdam vertelde ons over de opgravingen gedaan bij de bouw van het Muziektheater.

1999  Najaarslezing
Het muziek GHESELCAP GOET ENDE FIJN kwam ons vertellen over oude muziekinstrumenten en ze lieten ons ook genieten van de klanken.

1998 Najaarslezing
Theo Kalf, oud Westzaner, kwam onsvertellen over de historie van Verkade.

1997 Najaarslezing
Willem Jansen Stichting schetst het leven en werken van Willem en Chris Jansen.

1996 Najaarslezing
Lezing door mevrouw L. van Dusschoten uit Haarlem, vertelde over Ruigoord, een voormalig onbewoond eiland in de vroegere binnenzee het IJ. Het noordelijk deel behoorde vroeger tot de Banne Westzaan.

Bezoeken: 49