Mooie aanwinst Historische Vereniging

Mooie aanwinst Historische Vereniging

Op 16 november 2017 was de bestuursvergadering en najaarslezing in de Grote Kerk. Een goed bezochte bijeenkomst waar Gerrit Volkers een boeiend betoog gaf over de Grote of St. Joriskerk en haar rijke geschiedenis. Een prachtige maquette van de kerk en bijzondere gereedschappen onderstreepten het boeiende verhaal. In het ledenvergaderingsdeel werd door de heer Jan Bijleveld, voorzitter van stichting ’t Reght Huys Banne Westzaan, de tijdscapsule
‘Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van Dagen’ (nu Lambert Melisz) overhandigd. Het document uit 1951 legt de eerste steenlegging vast. Een prachtig gebaar van ‘t Reght Huys. De Historische Vereniging is enorm verrast en er erg blij mee.
De tijdscapsule heeft jarenlang ingemetseld gezeten in de muur. Het oude tehuis is gesloopt in 1997. De laatste fase van de sloop was rond 2002. Om restafval, waaronderlood en oud ijzer, weg te halen,werd Erik Berkhout gebeld. Bij dit restafval vond hij de in lood omwikkelde koker, waarin de
drie zeer waardevolle documenten zaten. Berkhout heeft veel inspanningen verricht om de documenten ergens onder te brengen. Bij de ontvangst werd hem verzekerd dat de
documenten goed zouden worden beheerd. Door alertheid van de Historische
Vereniging bleef het document dat gemist werd (er waren er drie en er werden er tweeovergedragen) niet op een stapel bij ’t Reght Huys liggen, maar aan het totaal toegevoegd.
Met de overdracht krijgt Erik Berkhout loon naar werken
voor zijn zorg van vele jaren voor een mooi stuk historie. De Historische Vereniging is
actief om de cultuurhistorische geschiedenis van Westzaan te verzamelen en vast te leggen.
Fysiek liggen de stukken opgeslagen op de Allanstraat. Het archief is met ingang van januari uitsluitend op afspraak te bezoeken. Daarvoor kunt u contact opnemen via 075- 6153 348 of 06-1717 1793. Per 1 januari vindt een wisseling in het bestuur plaats. Secretaris Danielle Koopman heeft, om persoonlijke redenen, besloten haar bestuurstaken over te dragen. Peter Huisman zal zich
inwerken op de materie en deze taken overnemen. Ingrid Jahn, voorzitter Historische Vereniging

Weergaven: 0