Monumentenroute Westzaan

In Westzaan zijn talrijke monumentale panden. Als u deze recreatieve route volgt komt het verleden van Westzaan helemaal naar boven. De lengte van de route is 15 km.
Deze route brengt u langs de vele oude monumenten in Westzaan en laat u de rijke historie zien.

Fietsroute monumenten Westzaan

Natuur
Water en weilanden overheersen dit veenweidegebied. Dit is ideaal voor weidevogels, zoals de grutto. Eenden- en reigersoorten zijn hier talrijk aanwezig. Tussen het riet hoort u vele soorten rietvogels. Daarboven vliegen verschillende soorten roofvogels. Zij azen vooral op de kleine zoogdieren die hier leven, zoals muizen, hazen en marterachtigen.

Historie
De historie is zeer rijk. Duizenden jaren geleden was de Zaanstreek een moerasbos waar bijna geen mensen waren. Rond het jaar 650 voor Christus begonnen de eerste boeren akkers aan te leggen en de bossen uit te rooien. Door de stijging van het water werd bewoning op een gegeven moment niet meer mogelijk. Pas in de 10e eeuw was dit weer mogelijk. Er werden bomen gekapt en sloten gegraven. Het daardoor verkregen land werd gebruikt voor akkerbouw. In deze tijd is Westzaan ontstaan. Latere stijging van het water maakte akkerbouw duur en daarom werd het land in weiland omgezet en werden bewoners gedwongen om dijken te bouwen. In de 14e en 15e eeuw werden de dijken steeds dichter bewoond en werden molens gebouwd tegen het nog steeds stijgende water. Na de strijd tegen de Spanjaarden tussen 1572 en 1575 verrezen diverse soorten molens, zoals houtzaagmolens, en bloeide de scheepsbouw op. In deze tijd is de typische Zaanse bouwstijl ontwikkeld die gekenmerkt wordt door groen geverfde houten huizen met soms uitbundig houtsnijwerk. Een aantal van deze oude gebouwen zijn nog grotendeels intact. Deze fietsroute leidt u langs deze oude monumenten en bezienswaardigheden in en rond Westzaan.

Cultuur
De cultuur staat in het teken van de echte Hollandse oudheid wat door de mens gemaakt is.

Routebeschrijving
De Monumentenroute Westzaan is een rondrit. U kunt zelf bepalen waar u begint en eindigt. Voor deze routebeschrijving is Kerkbuurt 35 (’t Regt Huys) in Westzaan het beginpunt. Fiets de Kerkbuurt door die overgaat in de J.J. Allanstraat. Vervolgens komt u een T-splitsing tegen bij Overtoom waar u rechtsaf slaat. De weg brengt u naar Nauerna. Eenmaal bij Nauerna aangekomen slaat u voor het sluisje wederom rechtsaf. De Nauernasche Vaart loopt dan aan uw linker hand. Blijft u langs het kanaal rijden tot ongeveer 100 meter voor de brug waar de Provincialeweg overheen gaat. Sla hier rechtsaf. Een rotonde komt dan in zicht en ga hierop rechtsaf richting het kruispunt. Sla daar linksaf de Weiver in. Aan het einde van de Weiver slaat u rechtsaf en kort daarna weer linksaf Provincialeweg). Fiets via het middeleeuwse Guispad naar molen De Schoolmeester. Vervolg het kerkepad Westzaan-Zaandijk parallel aan A8. Ga aan het einde rechts en vervolg Guisweg. Bij kruising slaat u rechtsaf (N515). Vervolg deze Provincialeweg naar links. Bij verkeerslichten links (Kerkbuurt) bent u terug bij het beginpunt.

Parkeergelegenheid
Diverse parkeerterreinen (gratis)