J.J. Allanstraat 441

Enkele jaren geleden is dit huis ingrijpend gerestaureerd. Helaas was daarvoor de smuiger ( tegelschouw ) reeds verwijderd en verkocht. De aanwezigheid van een smuiger wijst erop, .dat we met een oorspronkelijk 18e eeuws pand hebben te doen.

Het huis behoorde vanaf tenminste 1754 aan de familie Wit, eigenaar van de snuiftabakmolen De Veldkat, welke achter huis in het veld stond. In 1802 vond de scheiding van de nalatenschap van Claas Wit plaats. Het huis en de tabaksmolen De Veldkat kwamen aan dochter Trijntje.

In 1834 kocht Jan Cornelis Bakker, mosterd en papier fabrikant, het huis voor ƒ 700.–. Bakker heeft er gewoond tot zijn dood in 1877. Hij had in 1823 de molen De Veldkat gekocht en heeft deze ingericht voor de fabricage van papier. Bakker was hiermede de grondlegger van de B.V. Papierwarenfabriek Jan Bakker Cz. , welk bedrijf nog steeds het papiervak uitoefent in een fabriek aan de Nauernasche Vaart te Westzaan.

Het onderhavige huis is in 1912 door kleinzoon Jan Cornelis Bakker verkocht. Na een viertal andere eigenaren kwam de woning in 1942 in handen van de familie Buis. En dat is thans nog het geval.

Bezoeken: 1