J.J. Allanstraat 382

Slechts zelden kan het bouwjaar- van een huis uit de 18de of 17de eeuw worden vastgesteld. Dit is hier wei het geval. In 1744 liet Cornelis de Jager een nieuw huis bouwen op het erf van een in 1741 afgebrande woning. De Jager heeft hier gewoond tot zijn over lijden Op 1 juli 1785. Zoon Jan werd toen zijn opvolger.

Zoals we reeds zagen bij huls no. 457 aan de overkant, werd Teunis S1agter in 1814 eigenaar. Hij heeft het huis no. 293 met daarachter pakhuis no. 294 in 817 verkocht aan Jan YFF voor ƒ 1.025. –.

Van de verdere bewoners noemen wij Johannes Jacobus Al1an, hoofdonderwijzer te Westzaan en de ook buiten ons dorp bekende schildersfamilie Jansen.

Op de kruising Kerkbuurt en Watermolenstraat kunt u genieten van een borstbeeld van Willem Jansen.

Weergaven: 30