De Weelbrug

De brug overspant de Weelsloot. De oorsprong van de naam Weel is in dit verband niet duidelijk. Er zou verband bestaan met het Nederlandse woord waal, d.w.z. een water dat is ontstaan tengevolge van dijkdoorbraak.

 

Weergaven: 77