Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente

We hebben te maken met een kerkgebouw in oorsprong van de Watersch Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinden vormden in voorgaande eeuwen in Westzaan en de gehele Zaanstreek een bevolkingsgroep van grote betekenis, vooral in economische zin. Zo stond er in het toch betrekkelijk kleine dorp Westzaan nog een doopsgezinde kerk, te weten De Vermaning (1732) van de Friesch Doopsgezinde Gemeente aan de zuid, trouwens thans niet meer in het bezit van eerder genoemde gemeente. Het is in eigendom gekomen van de Stg. Oud Hollandse Kerken.

De onderhavige kerk is voor wat betreft het houten gedeelte, gebouwd in 1695. Het voorste deel is in de vorige eeuw aangebouwd Het interieur ademt de sobere stijl aan doopsgezinde kerken eigen. Het gebouw is rond 1965 verkocht aan de Gereformeerde Gemeente.

Weergaven: 25