Kerkbuurt 6

We richten onze blik op het aardige huis aan de overkant van de straat. De woning is in de vorige eeuw vermoedelijk 1891 – vergroot. In 1832 beliep de grootte iets minder dan de helft van de huidige. In 1756 wordt als eigenaar vermeld Willem Dirksz Schots zijn beroep is ons niet bekend. Dochter Grietje, gehuwd met Cornelis Kee verkoopt in 1778 de woning met de grote tuin bezuiden aan Gerbrand Dekker, olieslager, voor ƒ1.500. –.

Dekker heeft het perceel in 1803 overgedragen aan Cornelis de Lange. De opbrengst ad. ƒ1 .900.–, mag gezien de slechte tijd, hoog genoemd worden. Klaas de Lange vermoedelijk zoon van Cornelis , transporteerde in 1836 voor notaris Slagter aan Pieter Avis Cornelisz voor ƒ1.200.—

Pieter Avis was van beroep fabrikant van vermicelli en macaroni. Hij woonde in 1850 in dit pand, 35 jaar oud,zijn vrouw Maartje van Waert (33 jaar), 6 kinderen en 2 dienstboden.

Avis liet in 1841 in de tuin een orangerie aanleggen. Hij is op 11 november 1861 overleden. De woning met boomgaard, orangerie, tuin en polderwater werd toegedeeld aan zijn weduwe voor ƒ 4.950. – -.

Rond 1870 is het perceel in handen gekomen van de bekende familie de Jong, papierfabrikanten. Deze familie is lang eigenaar gebleven. Tot 1959, toen verkoop aan Firma Krijgsman en Zn. plaatsvond. In 1963 werd L.P. Poelmeyer eigenaar.

Weergaven: 31