Kerkbuurt 15-17

Kerkbuurt 15 D. Kit

Kerkbuurt 15-17, Westzaan

In voorgaande eeuwen bezorgden brouwerijen bier in grote vaten aan de wederverkopers, de bierstekers, die het gerstenat onderverdeelden en doorverkochten. De naam is afkomstig van biersteek, een inhoudsmaat. In dit pand was in de 18de eeuw de bierstekerij van de familie van Zaanen gevestigd. De laatste telg uit dit vermaarde geslacht van bierstekers was Cornelis van Zaanen, hij overleed in 1778. Zij erfgenamen hebben het huis, met het recht van de bierstekerij en een stuk land achter het huis, genaamd “de Tuyn” voor 1.830 gulden verkocht aan Dirk Jans Yff. Na zijn overlijden bracht zijn moeder het huis in 1794 in veiling. Adriaan Tip werd de nieuwe eigenaar voor 1.175 gulden. Adriaan – één van de drie zoons van Willem Bruygom Tip – was van beroep olieslager. Tot zijn bezittingen behoorden ook twee huizen in de Kerkbuurt, de dubbele oliemolen De Roggebloem in het midden van het dorp en een pakhuis, ingericht als patentoliefabriek, die achter het huis stond.
Dochter Anna Tip erfde het huis met “het bos tot vermaak”. Zij droeg het geheel in 1851 over aan Jan Buys Cornelisz voor 2.611 gulden. Jan Buys stamde uit een doopsgezinde familie uit de Zuid van Westzaan en daarvoor uit Oostzaan. De Buysen waren houtzagers. Hij volgde zijn vader in het bedrijf op, waar gezaagd werd met de molens De Besjes Tasch aan de Korte Reef en De olifant aan het Watermolenpad.
In 1870 raakte Buys in financiële moeilijkheden. Het was een zorgelijke tijd voor de houtzagerij “oude stijl” ; de invloed van de stoommachine, de concurrentie uit het buitenland en de minder gunstige ligging van Westzaan, veroorzaakten zijn faillissement.
De volgende eigenaren van het huis waren: Jacobus Gerbrandsz de Jong, koopman (1871), Petrus Christiaan Smit, papierhandelaar (1894), Jacob Nicolaas de Jong (1895 voor 5.000 gulden), Jan Blokker (1912 voor hetzelfde bedrag) en Hendrik Valk Jacobszoon in 1923 voor 5.300 gulden. Het huis is begin 18e eeuw gebouwd, het had oorspronkelijk een zelfde gevel als Kerkbuurt 11.

Monument infomatie

Gemeente                        : Zaanstad
Plaats                             : Westzaan
Adres                      : Kerkbuurt 15-17
Postcode                          : 1551 AB
Naam                     : –
Bouwjaar                         : XIX A
Dienstaanduiding              : RdMz
Monument                        : 40002
CBS-categorie                 : Gebouwen, woonhuizen
Huidige functie                
Kad.Sectie-Nummer         :B-2951
Omschrijving   : Groot houten huis op L-vormige plattegrond, eerste helft 19e eeuw. Mansarde kap met gebroken gevel
  met een snijwerk a.d. straat. 2e helft 19e eeuw. Deur­partij met pilasters en hoofdgestel, dubbele deur met panelen en getorste tru­meau.

Deel uw eigen foto/verhaal over dit monument op de Facebookpagina Monumenten Westzaan

De Historische Vereniging Westzaan organiseert diverse Historische Wandelingen door Westzaan

 

 

Weergaven: 80