J.J. Allanstraat 386

Het huis is evenals no. 384 nauw verbonden met de familie Tip. Nu nog: bewoner W.P. Tip. Eigenaren in de 18e eeuw waren: Abraham Claasz Hos (1757 – 1775), burgemeester Klaas Hos [1776- 1780) en Jan Verweet de Jong (1781 – 1791).

In 1791 heeft Verweel het huis met een op het erf staande grote timmerschuur verkocht aan Jan Cornelis Stolp, meestertimmerman voor ƒ 1 .600.–. Bepaald werd dat het slootje bezuiden – inmiddels gedemt tussen de woning en buurman Jan de Jager, door de laatste om niet mag worden gebruikt.

Eigenaren vervolgens: Firma Gerbrand en Hajo Dekker (1855 ƒ 1.975 –) en Willem Tip (1858 ƒ 1.476.–), patentoliefabrikant. Tip heeft in 1859 de timmerschuur laten slopen. Hij overleed in 1862. Zijn weduwe bracht het huis in 1874 in veiling. Jacobus de Jong kocht.

Weergaven: 37