J.J. Allanstraat 384

Het huis achteraf, of in het Zaans ‘een end inverdan”.Een kwast verf zou wonderen doen. We vermeldden bij 378, dat in 1722 de molen Het Prinsenhof gebouwd in opdracht van Cornelis Abrahamsz Relk en Claasz Groot. Welnu, dit is het huis waar Cornelis Relk woonde.

We treffen hem reeds in 1741 aan in de registers als eigenaar met de vermelding van zijn functie: burgemeester in Westzaan. Op 7 april 1765 liet Relk een testament voor notaris Jongewaard passeren. Naast diverse legaten benoemde hij Willem Bruygom Tip tot universeel erfgenaam, onder conditie dat deze zal dienen te handelen onder de naam Relk en Tip, samen met zijn zoon Cornelis, die de naam Relk zal moeten gaan voeren.

Voorts gaat Cornelis bij zijn huwelijk of meerderjarig worden verkrijgen : testateurs woonhuis, pelmolen landerijen. Toen Relk op 7 mei 1768 overleed, werd het testament als zodanig uitgevoerd.

Cornelis Relk Tip heeft het huis in 1824 verkocht aan Klaas de Jong voor ƒ 550.– ; de laatste deed het pand no. 289 in 1837 over aan Cornelis de Jager, schipper, voor ƒ 1 .460.–, een behoorlijke prijsstijging.

De Jager stootte in 1846 het onroerend goed af aan Willem Tip, als volgt: een huis 289 met erf 17 are 20 ca. op het Relkepad aan en bezuiden de Weelsloot met een pakhuis De Visscher bezuiden de woning, tezamen voor

ƒ 2.000.—in dit pakhuis heeft Tip zijn patentoliefabriek ingericht,welke over geplaatst werd uit de Kerkbuurt.

Neeltje Bobeldijk, weduwe van Willem Tip bracht in 1874 huis en pakhuis in openbare veiling. Nieuwe eigenaar werd Cornelis Tip , vermoedelijk een zoon. 0ver de verdere eigendom van huis hebben wij op dit moment niet meer gegevens voorhanden.

Weergaven: 29