J.J. Allanstraat 378

Een pand uit de 18de eeuw, in 1979 Fraai gerestaureerd. In 1722 deden Cornelis Abrahamsz Relk en Dirk Claasz Groot een nieuwe pelmolen bouwen : Het Prinsenhof, welke nog immer achter het huis staat. Het was Dirk Groot die in dit pand woonde, wellicht zelfs heeft laten bouwen. In 1741 is zijn weduwe eigenaresse.

Vanaf 1757 Dirk Groot en ingaande 1778 Gerrit Kraay. Kraay heeft het huis in 1787 verkocht aan Cornelis AL voor ƒ 1 .000.–. Neeltje Jansdr Al verkreeg in 1847 uit nalatenschap. Zij verkocht het kapitale woonhuis met enig weiland en water in l857 voor ƒ 1 .913.—aan Willem Tip, patentoliefabrikant. De laatste heeft het huis binnen een jaar weer verkocht.

Als volgende eigenaren zijn bekend: Willem van Dillen, Gerrit van Dillen, Hendrik Sol, doodgraver, gehuwd met Emma Johanna Tip, slager Poppes junior en slager Poppes senior.

Weergaven: 39