Dorpscontact

Adres
Kerkbuurt 42
1551 AE Westzaan
Categorie

Vergaderingen commissie Dorpscontact vinden elke eerste maandag van de maand plaats van 20:00 tot 21:30

Locatie Weeskamer van ‘t Reght Huys.

Voorzitter: Hr. J. Jahn, (dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl)
Kerkbuurt 42, 1551 AE tel: 6153373/ 06-48504560
Secretaris: Mw. I. Jahn-Binsbergen, (ingridjahn@kpnplanet.nl) Kerkbuurt 40, 1551 AE, tel: 061717179

COMMISSIE DORPSCONTACT 2018

De commissie Dorpscontact heeft als doel de inwoners van Westzaan met elkaar te verbinden en de saamhorigheid te verhogen. Tevens zijn wij er om de contacten tussen de Westzaners en de gemeente Zaanstad te onderhouden. Een terugblik over 2018 laat zien dat; Dorpscontact, de verkeerscommissie en een aantal bewoners hadden een overleg met de projectleider Dennis Brasser en de wethouder Gerard Slegers over zaken omtrent de herinrichting van de J.J. Allanstraat, het Zuideinde en de Vogelbuurt en hoe dit in goede banen te leiden. Daaropvolgend gaat het bestuur van de commissie Dorpscontact in gesprek met Alexander Reddering, projectleider van Het Weiver en de Middel, samen met de verkeerscommissie en een aantal bewoners. Wij zijn onafhankelijk en de schakel tussen de problematiek, die er soms is, en die wij niet uit de weg gaan. Dan is er nog de problematiek aan de overkant van het water over de frequentie van de festivals en de cumulatieve geluidsoverlast bij o.a. Ruigoord waar het bestuur samen met nog zes bewonersinitiatieven in Zaanstad ons best doen bezwaar aan te tekenen bij de gemeente Amsterdam. Wij zijn een soort doorgeefluik, maar geen klachtenbureau en denken positief en oplossingsgericht. Ook is het van belang warme contacten met wijkmanager Lya van Arum en wijkwethouder Rita Noordzij te onderhouden. Wijkagent Peter van ’t Veer doet ook zijn best om iedere vergadering acte de presence te geven zo ook de mensen van de EHBO Westzaan.

Commissie Dorpscontact goed bereikbaar

Wij zien steeds meer Westzaners die op de maandelijkse vergaderingen komen en ook de politiek weet ons goed te bereiken. Iedere maand doen we ons best een mooi en interessant programma neer te zetten met boeiende sprekers over de meest uiteenlopende onderwerpen. Wat wij ook graag doen is een Westzaans bedrijf of een bijzondere activiteit van een Westzaner voor het voetlicht brengen. En uiteraard behandelen we de actuele zaken die van belang zijn voor ons dorp. Inmiddels naderen we de 500 contactpersonen die iedere maand per e-mail de uitnodiging en de agenda ontvangen met de notulen van de vorige maand in de bijlage. Deze worden gemaakt door onze notulist Carla van den Puttelaar die ook iedere maand zorg draagt voor een redactioneel stuk in “De Wessaner”. Er zijn nog een aantal Westzaners die iedere maand de uitnodiging, de agenda en de notulen door de brievenbus ontvangen. Zo blijven ook zij op de hoogte wat besproken is en welke onderwerpen behandeld zijn. Dit wordt als zeer waardevol ervaren, zo krijgen we regelmatig te horen. De vergaderingen zijn 10x per jaar laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden. Iedere maand ontvangen we gemiddeld zo’n 35 personen. Wij zorgen voor een gezellige entourage en ook de innerlijke mens komt bij ons aan zijn/haar trekken o.a. de koffie/thee, iedere maand de eigen gemaakte appeltaart en cake en na afloop van iedere vergadering bieden we aan alle aanwezigen een hapje en een drankje aan. Onze vergaderingen worden mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van: de Westzaanse Gemeenschap, gemeente Zaanstad, het Geertje Visser Schoenfonds. Ook vindt een bijdrage plaats door bijzondere activiteiten zoals de Coöp statiegeldactie. Onze dank is groot aan deze sponsoren,
zonder deze bijdragen heeft de commissie Dorpscontact geen draagkracht. Na de vergaderingen wordt nog heel wat nagepraat en gelachen, maar ook serieuze zaken komen na de vergaderingen nog aan bod en dat maakt deze bijeenkomsten waardevol. Hier halen we weer input uit voor de volgende vergaderingen. Ons doel is Westzaners in beweging te krijgen naar onze vergaderingen te komen en eventueel zelf onderwerpen in te brengen.

Namens ons allen: Jerry Jahn, Martin van ’t Veer, Wouter Veenis, Carla van den Puttelaar, Huib en Ingrid Jahn kijken wij er naar uit u in 2019 te ontmoeten op de vergaderingen.

Ingrid Jahn- van Binsbergen
Secretaris commissie Dorpscontact Westzaan