Dorpsbus Westzaan

Adres
Torenstraat 5
1551 RC westzaan
Categorie

Westzaan heeft weer een dorpsbus. De Groene Koets wordt de bus al bijna liefkozend genoemd.

De Groene Koets is dagelijks te bereiken van 9.00 tot 17.00 uur 06-13445600

Voor vervoer in Westzaan en Zaanstreek

  • Tarief westzaan €  2,- per rit (retour)
  • Tarief zaanstad €  4,-  per rit (retour)

 Doel is om ouderen en mensen die slecht ter been zijn te vervoeren naar populaire activiteiten in Westzaan en naaste omgeving. 

Het idee voor de Dorpsbus komt van een aantal enthousiaste vrijwilligers van de Westzaanse Gemeenschap, Doprshuis De Kwaker en het Sociaal Wijkteam Westzaan/Assendelft. 

De bus werd op feestelijke wijze in gebruik genomen. Zanger Harry Slinger haalde de mensen die naar de informatiemarkt in Lambert Melisz wilden op bij de verschillende stopplaatsen in het dorp die duidelijk herkenbaar zullen zijn. Later werd de dorpsbus door wijkmanager Monica Briefjes officieel in gebruik genomen.

De stichting is nog op zoek naar chauffeurs die, net als Harry Slinger, op vrijwillige basis één of twee keer per week de bus willen rijden.

Meer informatie is verkrijgbaar via telefoon 075 6310352 of per mail: dorpshuisdekwaker@upcmail.nl

STICHTING DORPSBUS WESTZAAN

*Voorz.: vacant.
Secretaris: vacant.
Penningm: Hr. M.C. van ’t Veer, (veermc@hetnet.nl) Appelboomstraat 35, 1551 BG, tel: 6284831/
06-24583587

Coordinator Hr. P. Beke, tel: 06-13445600 (nummer Dorpsbus)
Coordinator Dorpsbus Westzaan: Rondschaaf 7, 1507 HM Zaandam, tel: 075-6140991/0628832726
(paul.beke53@gmail.com)

HET 4E JAAR VAN DE STICHTING DORPSBUS WESTZAAN 2018.

NA DE START IN MEI 2015 KUNNEN WE NU TERUG KIJKEN OP 3 JAAR, DAT DE DORPSBUS VOOR DE WESTZANERS DOOR WESTZAAN EN OMGEVING HEEFT GEREDEN.

In 2018 hebben we ruim 900 passagiers vervoerd.
Het hele jaar door worden Zaanse vrijwilligers (organisaties) met de “wijkwaardering”, in het zonnetje gezet. Op 24 september viel deze eer geheel terecht toe aan onze chauffeurs van De Groene Koets

Het blijkt, dat er toch nog steeds mensen zijn, die blijkbaar schroom hebben om in de bus te worden gezien. Aan deze groep dus de oproep om toch vooral de voordelen van het vervoer van deur tot deur in te zien en
op tijd te rijden.
Het enthousiasme bij de mensen, die regelmatig gebruik maken van dit vervoermiddel is nog steeds groot.
De bezoeken aan de kappers, huisartsen, tandartsen, boodschappen doen, Dorpshuis De Kwaker zijn veelvuldig. Daarnaast is ook het vervoer naar het ZMC voor een aantal mensen een uitkomst.

Dank zij de medewerking van het SWT en de financiële bijdragen kunnen we de tarieven laag houden.
Daarbij hoort bovenal de dank aan de sponsoren die met hun logo’s de bus sieren en onze stichting in
staat stelt Westzaan deze voorziening te bieden.
Van Zuid naar Noord en vice versa voor € 2,- is draagkrachtig voor een ieder.
Binnen de Zaanstreek is het tarief vice versa € 4,-

Dat dit tot stand komt dank zij de inzet van de vrijwilligers die als chauffeur rijden is natuurlijk geweldig. Nieuwe chauffeurs zijn uiteraard zeer welkom. Hiermee kunnen wij de reisschema’s op een doelmatige
manier verdelen. DUS HEEFT U EEN OCHTEND OF MIDDAG BESCHIKBAAR MELDT U AAN, U BENT VAN HARTE WELKOM. Ons nummer 06-13445600 staat op de bus en in De Wessaner, bij de belangrijke adressen.
Een belangrijke spil en aanspreekpunt in het geheel is coördinator Paul die wekelijks het schema en verdeling van de ritten in goede banen lijdt. Hierbij houdt hij op voortreffelijke wijze rekening met ieders wensen,
Dank aan allen die er aan hebben bijgedragen om deze succesvolle voorziening voor ons te behouden.

Met een beetje goede wil proberen we in 2019 de duizendste passagier te vervoeren.
Gaat u met ons mee?