Houtsnijwerk timpaan Reghthuys aan restauratie toe

Houtsnijwerk timpaan Reghthuys aan restauratie toe 

Ons Reghthuys verwijst duidelijk naar de Klassieke Oudheid, die begint rond 500 v.Chr. in Griekenland, een periode van grote culturele bloei. Als einde van de Klassieke Oudheid wordt veelal het jaar 476 na. Chr. genoemd. In dat jaar zette Odoaker, een Germaanse legeraanvoerder, de laatste keizer van het West-Romeinse Rijk af.

Hier in Westzaan kun je dagelijks genieten van de neoclassicistische bouwperiode van rond 1780, die teruggrijpt op deze Grieks-Romeinse tijd. De voorgevel wordt gedomineerd door een zogenoemd
middenrisaliet. Een risaliet, of gevelvoorsprong, is het gedeelte van een gevel dat over de volle hoogte een beetje naar voren springt. Zie ook de vier zuilen van Bentheimer zandsteen uitgevoerd in de Ionische stijl, te herkennen aan de vorm van de krullen en de aanzetten van de voet. Daarboven bevindt zich het fronton (ook wel timpaan genoemd), met precies in het midden het wapen van de Banne Westzaan, dat wordt geflankeerd door een aantal symbolen van onder andere handel, scheepvaart, wijsheid en voorzichtigheid. Van links naar rechts zien we een drietand (zeevaart), een kruis (christendom), een wereldbol (handel, scheepvaart, vrijheid), een kist met documenten (beschrijvingen van inboedels, van bijvoorbeeld wezen), een slang (voorzichtigheid), een spiegel (zelfkennis), een hoed (waardigheid of hoed van de vrijheid) en een anker (zekerheid, vastberadenheid). Helemaal in de top zie je het licht stralen. Er was onze voorouders veel aan gelegen dat de rechtspraak in alle gevallen in de openbaarheid en in het licht plaatsvond. Onder de zon zijn twee fasces gekruist, een oud Romeins symbool van de rechtspraak, in de vorm van een roedenbundel met bijl.

Houtsnijwerk verrot Velen van ons rijden dagelijks langs ons prachtige Reghthuys en zullen
ongetwijfeld, al dan niet bewust, het timpaan met het prachtige houtsnijwerk herkennen. Bij een inspectie is onlangs gebleken dat het houtsnijwerk verrot is en gerestaureerd dan wel vervangen moet worden. De voorlopige kosten worden geraamd op twintigduizend euro. Dit valt niet
binnen het budget dat Stichting ’t Reght Huys gereserveerd heeft voor het onderhoud. Daarom starten wij een inzamelingsactie en doen we een beroep op iedereen die het Reghthuys een warm hart toedraagt, op u allen dus!

Hoe kunt u helpen? Door een donatie te doen op het rekeningnummer van Stichting ’t Reght Huys Banne Westzaan ovv ‘restauratie timpaan’: NL78 RABO 0370 116 216. En door uw lege statiegeldflessen in te leveren bij de Coöp en op  de doneerknop te drukken.Stichting ’t Reght Huys Banne Westzaan doet mee met de online-collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In de actieweek van 28 mei t/m 5 juni ontvangt u van ons een Whatsappberichtmet de vraag om te doneren voor de restauratie van het timpaan.

U kunt zelf een bankapp kiezen en een bedrag doneren. Help mee om de restauratie mogelijk
te maken!

Wil Evers rechts

ReghtHuys 1782