Herleving nog steeds in gedwongen diepe rust

uit de Wessaner

Herleving nog steeds in gedwongen diepe rust

Terwijl de leden van toneelvereniging Herleving uitkijken naar de start van de repetities is voorzichtigheid nog steeds het devies. Ook voor dorpshuis De Kwaker is dit dramatisch. Geen activiteiten betekent ook geen gezelligheid van komende en gaande cursisten en verenigingsleden. Dit geldt ook voor de repetities van de toneelvereniging. De dinsdagavond, onze vaste repetitieavond, is voor de sociale contacten van onze verenigingsledenvan wezenlijk belang.Ondanks de 1,5 meter afstand, het dragen van mondkapjes en de verdere maatregelen is eenieder bezorgd voor besmettingen. Het repeteren op toneel geeft zoveel beperkingen dat het praktisch onmogelijk is. Maar de optimistische geluiden dat er misschien verruimingen aankomen, geven hoop voor de rest van het jaar. Het moment van starten met de repetities is tevens bepalend voor het vaststellen van de data van de uitvoeringen. Daarbijis dan ook de vraag met hoeveel mensen kan de zaal gevuld worden. Maximaal 30 of 50 bezoekers brengt ook beperkingen met zich mee. Maar we blijven hoopvol gestemd en er gloort licht aan het einde van de tunnel.

Martin van ‘t Veer

 

Herleving