Sinterklaas

Adres
Zuideinde 281
1551 EH Westzaan

De voorbereidingen voor de intocht in Westzaan stonden dit jaar vooral in het teken van de uitbreiding van de stoet. Via de carnavalsvereniging in Zwaag konden wij aan attributen komen waaruit een prachtige grote zwarte piet, een lachende schimmel, een heel groot cadeau zijn gemaakt door onze technische commissie.
Het zijn prachtige, verlichte, praalwagens geworden!
De  samenstelling en taakverdeling van de commissie: Sylvia Slegers (voorzitter), Gerbrand Kruijver (penningmeester), Joke Smit (secretaris en sponsoring),  Pedro Smit (stoet), Justin v/h Veer (stoet), Jacqueline de Jager (pieten en paardenpieten) en Jasper Luten (stoet).

De intocht vond plaats op 19 november 2016. De hele middag heeft het geregend maar toen de pieten aan boord van de boten gingen werd het droog en dat is het gelukkig ook verder gebleven. De slechte weersverwachtigen zorgde er wel voor dat er minder publiek op de zuid was.

Voorafgaand aan de intocht hebben we op een aparte avond een pietenavond  gehouden: er waren dit jaar ruim 35 nieuwe pieten! Naast informatief (de pieten werden voorbereid op de intocht door de hoofdpiet) en gezellig was het ook practisch: op deze avond konden alle pieten vast hun pak en toebehoren uitzoeken. Dit scheelde veel stress op de dag van de intocht. Ook zijn de pieten dit jaar ingedeeld in drie groepen en per groep opgesteld in de optocht. 

Sinterklaas en de 70 zwarte pieten werden door Bakker Travel naar de boten gebracht in Nauerna. Op het Julianaplein werd de wachttijd gevuld door Marcel Kramer, Daan de Groot op de accordeon. Door de firma Rimaxx zijn kleurplaten gedrukt die verspreid zijn op de scholen. De kinderen konden deze in de grote brievenbussen bij het Reghthuys en de Kindertuin inleveren. Zowel op de zuid als op de noord heeft Sinterklaas drie tekening uit de bus “getrokken”. Al deze zes kinderen kregen een prijs.

Nadat Sint welkom was geheten en alle kinderen een hand had gegeven is hij met paard en kar aan zijn rondrit begonnen. De stoet bestond uit:  politie, praalwagen met lachende schimmel en DJ,  oldtimer met groot cadeau,  pakjesauto’s, Duckeend van Jos Hotting, brandweer, stint van Babino, praalwagen met Grote Zwarte Piet en de paardenpieten en natuurlijk Sinterklaas. Uiteraard allemaal versierd en verlicht. Ook de huizen en tuinen langs de route waren weer feestelijk versierd en verlicht. Sinterklaas is onderweg een aantal malen gestopt, o.a. bij de Vogelbuurt, om kinderen een hand te kunnen geven. 

In het dorp hingen twee sponsordoeken en posters met daarop de logo’s van de bedrijven die de intocht sponsoren. Nogmaals hartelijk dank aan onze vele sponsors! Ook heeft de commissie voor de tweede maal twee aankondigingsdoeken opgehangen aan de noord en de zuid om iedereen op de intocht te attenderen.

Ook dit jaar werd er een pietenmarkt gehouden op de Kerkbuurt, georganiseerd door Babino. De Coöperatie voorzag ondertussen de wachtende ouders van warme chocomel met wat lekkers.
Voor de vierde keer is er een pietenmarkt gehouden bij de Kindertuin, georganiseerd door Kabouter Boontje en diverse ouders van de kinder-opvang de Kindertuin. Hier waren allerlei activiteiten georganiseerd voor kinderen. De opbrengst van beide pietenmarkten is geschonken aan de commissie en bestemd voor de organisatie van de intocht in 2017.

Naast de sponsoring door de bedrijven, de opbrengst van de pietenmarkten en de subsidie van de gemeente heeft de commissie ook dit jaar weer een oproep geplaatst in de Wessaner met de vraag of de inwoners van Westzaan een financiële bijdrage van €10,- willen storten, zodat de intocht van Westzaan kan blijven bestaan. Hier hebben wij weer veel positieve  reacties op gehad, waarvoor onze hartelijk dank. Voor het komende jaar kunnen mensen  een  bijdrage storten op rekeningnummer NL81RABO 0131173928 t.n.v. Sintwestzaan. Wij hopen op vele giften, zodat de intocht een echt feest kan blijven voor Westzaan en omstreken.                                           

De intocht 2016 was weer een enorm feest: hartelijk dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet!!

Joke Smit-Braan,                                                                                                secretaris commissie Sint Westzaan