Structuur Westzaanse Gemeenschap

Hartelijk welkom bij de Westzaanse Gemeenschap.

Deze website is een wegwijzer in de veelheid van taken die de Westzaanse Gemeenschap op zich heeft genomen. Een belangrijke taak is het organiseren van volksfeesten. Denkt u aan de viering van Koninginnedag en de feestelijke intocht Van Sinterklaas, als heel de jeugd hem spontaan toezingt en vele Zwarte Pieten dansen en snoepgoed strooien. Feesten die passen bij ons dorp. Het Westzaanse Verenigingsleven bloeit en heeft een belangrijke plaats in ons dorp.

Vanuit de WG (zoals Westzaners de Westzaanse Gemeenschap kortweg doopten) is een structuur opgezet waarbinnen vijftien stichtingen, verenigingen en commissies functioneren, die elk op hun terrein de specifieke Westzaanse identiteit levend houden.
Deze onderafdelingen van de WG werken alle zelfstandig; hebben een eigen bestuur, maar zijn wel vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de Westzaanse Gemeenschap. Het dagelijk bestuur van de WG neemt de algemene taken op zich en heeft een belangrijke coordinerende functie binnen deze vrijwilligersorganisatie. Op deze website maakt u nader kennis met alle afdelingen.

Daarnaast zijn er ongeveer vijfendertig verenigingen/organisaties in Westzaan die lid zijn van de WG. Eenmaal per jaar is er een voorzittersoverleg met de WG, waar alle plannen worden uitgewisseld. Als optie op deze website vindt u de lijst van namen en adressen van deze -zoals wij ze noemen- verenigingsleden. Wanneer u deze website doorleest, zal het u duidelijk worden, welk een belangrijke plaats onze omvangrijke organisatie inneemt in het Westzaanse dorpsleven.

Veel plezier

PDF naar leden aangesloten WH

Westzaanse Gemeenschap (WG) Geschiedenis 

In 1945 opgericht orgaan, dat dient als overkoepelende organisatie voor de in Westzaan aanwezige verenigingen. Het belang van deze organisatie groeide eind jaren ’60. Burgemeester Frederik Verstegen had voor de komst van koningin Juliana in juni 1972 een organisatie nodig die de feestelijkheden rond dit bezoek kon regelen. Van het toenmalig bestuur maakte ook Wouter Veenis deel uit. Al snel werd hij voorzitter en had hij een groot aandeel in de groei van de organisatie die steeds meer vertakkingen kreeg in het plaatselijke gemeenschapsleven. Dankzij de initiatieven van de Westzaanse Gemeenschap werden een kinder- en een dameskoor opgericht en werd de stoot gegeven tot het ontstaan van de Historische vereniging.

De meest aansprekende activiteit was de bouw van dorpshuis De Kwaker, waarvoor door de dorpsbevolking onder leiding van de commissie Bijzondere Activiteiten van de WG een bedrag van f 113.000 voor de inventaris werd bijeengebracht. Op verzoek van Veenis bleef deze groep bestaan en organiseert deze in wisselende samenstelling een groot deel van de plaatselijke activiteiten. Na het opheffen van de ook in Westzaan ingestelde wijkraad, ontdekte men in het door de WG in het leven geroepen Dorpscontact een nieuwe organisatie die Westzaan onder de aandacht van het gemeentebestuur kon brengen. De WG stimuleerde ook de geboorte van De Wessaner (1983) , een plaatselijk blad, dat maandelijks in een oplage van 2300 verschijnt. Veel belangstelling trok ook de overname van het voormalige gemeentehuis dat nu als ’t Regt Huys door een speciaal gevormde stichting is overgenomen. Met medewerking van de gemeentelijke monumentenzorg werd dit speciale Westzaanse visitekaartje in alle luister hersteld.

De activiteiten van de WG bestaan o.s. uit de oprichting van een contactgroep voor bedrijven en de Stichting Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt (1992) . Alle verenigingen en stichtingen die onder de paraplu van de WG hun werk doen, beschikken over een eigen bestuur. Op de grote jaarlijkse vergadering veelal in februari brengen alle groepen verslag uit. Juist deze organisatie van het zogenoemde ‘open boek` geeft veel vertrouwen. Jaarlijks door de WG georganiseerde evenementen zijn bijvoorbeeld het Koningsfeest, de Dodenherdenking en de aankomst van Sint Nicolaas. Naast de 46 verenigingen die lid zijn van de WG bestaat ook de mogelijkheid tot individueel lidmaatschap.

De Westzaanse Gemeenschap telt ongeveer 450 individuele leden. Het bestaan en de activiteiten van de WG maken duidelijk dat in een verstedelijkende omgeving, een dorp met een eigen identiteit door de bewoners van groot belang wordt geacht en bestaansrecht heeft.

WG