Evenementen

Geacht lid,

als herinnering aan en in aansluiting op de eerder verzonden convocatie stuur ik u hierbij de agenda voor de najaars-ledenvergadering van de Historische Vereniging Westzaan en de najaarslezing die daar op aansluit. Van de najaarsvergadering 2017 is, door functiewisseling, geen notulen beschikbaar.

De Jaarvergadering.

Dorpshuis de Kwaker. Donderdag 15 november. Aanvang 20.00 uur

1.     Welkom, vaststelling agenda en behandeling eventueel ingekomen stukken
2.     Inleiding en status van de vereniging. Terugblik 2018.
3.     Status huisvesting. 
4.     Financiën. Qua rapportage vallen wij onder de financiële verantwoording van de Westzaanse Gemeenschap. Daarin wordt ook het financiële 
        jaarverslag opgenomen. In deze rapportage een verantwoording van de uitgaven van activiteiten.
5.     Melding status ledenbestand. Globaal aantal opzeggingen/nieuwe leden en huidig aantal leden. 
6.     Toekomstbeleid. Wat willen we uiteindelijk bereiken als Historische vereniging. 
7.     Samenwerking met Stadsarchief Zaanstad. Samenwerking binnen Westzaan.
8.     Plannen voor komend jaar. Onder meer een inventarisatie voor het twee jaarlijkse uitje
8.     Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.  

Korte pauze. 

9.    Presentatie over de geschiedenis van Molenaar’s Kindermeel en de relatie hierin met het dorp Westzaan.
        Presentatie wordt gehouden door Neeltje en Otto Bleeker. Presentatie duurt ongeveer 1 uur.

10.    Afsluiting en nazit.

 
Beantwoorden
 
 

De Memorial lichtjes avond in Westzaan werd goed bezocht!

De Memorial lichtjes avond in Westzaan werd goed bezocht

zie link naar ZaanTV

De tweede Memorial lichtjes avond op de algemene begraafplaats in Westzaan werd goed bezocht,  ruim 100 bezoekers. De Historische Verenging en de vele medewerkers onderafdelingen vanuit allerlei verenigingen en instellingen van de   Westzaanse gemeenschap kunnen terugkijken op een zeer geslaagde, sfeervolle avond
Ook de belangstelling was groot vanuit de lokale  politiek. Ook burgemeester Jan  Hammning  gaf actie de préséance.

De lichtjesavond is een variant op Allerzielen dat jaarlijks in begin november wordt gevierd.

Burgemeester Jan Hamming interview

Dameskoor Westzaan

Voordracht kunstenaar Giovani Masetti

Dagorkest Zaanstreek Waterland

Gerard Slegers (CDA) en Ingrid Jahn

Dameskoor Westzaan

 

 

Op 2 november organiseert De Historische Vereniging Westzaan voor de tweede keer een “In Memorial” lichtjesavond op de Gemeentelijke begraafplaats aan de Dolphijnstraat te Westzaan. Een bijzondere avond waar de aanwezigen de gelegenheid hebben hun geliefde overledenen te gedenken.

Dit gedenkmoment wordt door vele kerken ingevuld. Door meerderen binnen de Westzaanse Gemeenschap is de wens geuit in ons dorp hier ook invulling aan te geven. De Historische Vereniging Westzaan biedt deze mogelijk wederom, na de succesvolle avond van vorig jaar.

In een met honderden lichtjes sfeervol verlichte omgeving is er dit jaar medewerking van het Dameskoor Westzaan, het Dagorkest Zaanstreek-Waterland en verhalenverteller Giovanni Masetti. Zijn prachtige verhaal wordt opgevolgd met gedichten van onder meer Rick van der Made. De aula zal opengesteld zijn, waarbij de begraafplaatsbeheerder Rob de Witte aanwezig is om al uw vragen te beantwoorden mbt de begraafplaats aan de Dolphijnstraat.

Belangstellenden zijn van harte welkom. Vanaf 18:45 uur verzamelen we ons bij Gallery of Dreams aan de J.J. Allanstraat 283 (tegenover de ingang van de begraafplaats). Parkeergelegenheid is er op de boerenparkeerplaats links naast J.J. Allanstraat 175. Mensen die slecht ter been zijn kunnen op de parkeerplaats bij de begraafplaats parkeren voor 18.45 uur

Iedereen kan bij Gallery of Dreams zelf een kaars meenemen om die na de tocht achter te laten. Om 19.00 uur wordt gestart met de stille tocht met direct aansluitend het programma.

De Historische Vereniging Westzaan biedt u na het programma graag een gratis warme kop koffie, thee, chocomelk of gluhwein aan waarna we u van harte uitnodigen om samen te zitten.