Algemene leden vergadering Historische Vereniging Westzaan

Datum: 21 november 2019

Algemene leden vergadering Historische Vereniging Westzaan

Algemene Ledenvergadering Historiche Vereninging In de Kwaker

In Dorpshuis De Kwaker is Donderdag 21 november 2019 is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Historische Vereniging Westzaan. We presenteren dan een overzicht van de gerealiseerde activiteiten en de plannen die er zijn. U bent als lid van harte uitgenodigd. De vergadering begint om 20.00 uur in Dorpshuis de Kwaker. Aansluitend aan de vergadering, na een korte pauze, geeft om 21.00 uur de heer René Ros van de Stelling van Amsterdam een lezing over deze ring van bouwwerken. Westzaan ligt daarbinnen maar heeft in het verhaal toch een bescheiden rol gespeeld. Het wordt een boeiende bloemlezing ondersteund door fraaie beelden. Bent u geïnteresseerd. Van hart René Ros van de Stelling van Amsterdame welkom, ook als “Niet Lid” van de Historische Vereniging Westzaan.

We presenteren dan een overzicht van de gerealiseerde activiteiten en de plannen die er zijn. U bent als lid van harte uitgenodigd. De vergade-ring begint om 20.00 uur in dorpshuis De Kwaker. Aansluitend op de verga-dering geeft na een korte pauze de heer Renee Ros van de Stelling van Amsterdam om 21.00 uur een lezing over deze ring van bouwwerken. Westzaan ligt daarbinnen en heeft in het verhaal een bescheiden rol gespeeld. Het wordt een boeiende ezing, ondersteund door fraaie beel-den. U bent van harte welkom, ook als niet-lid van de Historische Vereni-ging Westzaan..
\Wilt u ook geïnformeerd worden, geef u dan op als lid. Dat kan door een e-mail naar secretarishvw@ westzaan.nl. Of u kunt bellen met de voorzitter Ingrid Jahn: 06-1717 1793 of 075-6153 348.

De ALV begint om 20 uur. Mensen voor de lezing zijn welkom vanaf 21.00 uur.Na afloop is er de gelegenheid om na te praten.

Peter Huisman,
secretaris
Historische Vereniging Westzaan
Spreker René Ros van de Stelling van Amsterdam

Najaar lezing